Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mezinárodní cvičení v Karibiku s českou účastí simulovalo sopečnou erupci, zemětřesení a tsunami

Mezinárodní štábní cvičení se konalo v nizozemském Karibiku ve dnech 11. – 18. 9. 2019 jako cvičení typu Plug-In v rámci Royal Dutch Navy Caribbean Cost 2019 a bylo rozděleno do dvou samostatných částí. V první části od 11.-15. 9.  byla simulována sopečná erupce, která měla za následek zemětřesení a následné tsunami ve vzdálených, těžko dostupných oblastech. 

Této části cvičení se zúčastnily týmy:

 • EUCPT a TAST slo­žený z expertů z Lotyšska, Norska, Nizozemí, České republiky, Rakouska a Švédska (Euro­pean Union Ci­vil Protection Team a Technical and Support Te­am)   
 • HUSAR týmy z Nizozemí a Rakouska, (He­avy Urban Sear­ch and Rescue)
 • MUSAR tým z Rakouska, (Mediu Urban Search and Rescue)
 • EMT 1 tým ze Španělska, (E­mergency Medi­cal Team)
 • AMP z České republiky (Advance Medi­cal Post) ve složení:
  • pprap.  Bc. Jiří Kubeš - velitel týmu - HZS hl. m. Praha
  • npor. Mgr. Pavel Vojtík –  zástupce velitele - HZS hl. m. Praha
  • ppor. Radek Patočka – styčný důstojník - HZS hl. m. Praha
  • MUDr. Milan Krtička, PhD. -   hlavní lékař – FN Brno
  • MUDr. Vladimír Nekuda  -     lékař – FN Brno

Organizátoři doplnili AMP o hodnotitele: Marla Nykyri z Finska a Daniela Pamminger z Rakouska.

Jako účastníci mezinárodního štábního cvičení v pozicích velitelů, zástupce velitelů, styčných důstojníků a vedoucích lékařů AMP jsme měli možnost seznámit se blíže s procedurami a praktickými aspekty zahraniční mise v rámci řešení přírodní katastrofy.

K nasazení záchranných týmů došlo v tropickém pásmu, v době hurikánů za pro Středoevropany ne zcela příznivých klimatických podmínek (vysoké teplota i vzdušná vlhkost).

Cvičení bylo zaměřeno na praktické záležitosti spojené s překročením hranic, prvním kontaktem s RDC a OSOCC. Další simulovanou oblastí byly úkony zaměřené na získáváním informací, jejich zpracování a následné vyhodnocení v simulovaných podmínkách fiktivní země zasažené erupcí sopky a následnou vlnou tsunami.

Velký důraz byl kladen na spolupráci s ostatními  zahraničními týmy.  Byly testovány schopnosti efektivně se přizpůsobit mimořádným situacím a tyto řešit.

Dále byly prověřovány schopnosti týmu kontaktovat všechny složky řídících orgánů v místě přírodní katastrofy, stejně tak podat přehled o současných potřebách a požadavcích zasažené země a zajistit efektivní využití humanitární pomoci vyslanou ČR.

První část cvičení probíhala na následujících ostrovech.

Sint Marteen

Zde bylo zřízeno R/DC (Recepture/ De­parture Centre), tedy první kontaktní bod cvičení.  Tým zde prošel registrací a celní prohlídkou. Konal se zde také první meeting, na kterém bylo určeno místo našeho nasazení a způsob přepravy.

Součástí byla i tisková konference pořádaná místními novináři a účastnili se jí velitelé jednotlivých týmů. Po dokončení vstupních procedur byl náš tým letecky přepraven  do místa nasazení na ostrov St. Eustatius.

Bohužel těsně před naším odletem zcela mimo scénář cvičení velitele OSOOC (On Site Operation and Coordinati­on Centre) pos­tihla slabá mozková příhoda. Primární ošetření proběhlo za asistence našich dvou lékařů, následně byl pacient předán do péče místních záchranářů.

St. Eustatius

Na tomto ostrově byly nasazeny 3 USAR týmy (Holandský a 2 Rakouské) a také český zdravotnický tým. Bylo zde zřízeno koordinační centrum „sub-OSOOC“ pod vedením českého zástupce v EUCPT plk. Ing. Petra Ošlejška PhD.

Týmy zde měly za úkol záchranné a vyprošťovací práce včetně základního průzkumu ostrova, který měl za cíl ohodnotit jaké škody zanechalo zemětřesení na místním letišti, přístavu, nemocnici a velkých skladovacích zásobnících pohonných hmot.

Reálnosti cvičení výrazně přispíval fakt, že všech poradních jednání se zúčastňovali reální velitelé hasičů, policie a také ředitelé nemocnice, letiště a přístavu. Na mnohých jednání byl osobně přítomen i guvernér ostrova s ředitelkou místního krizového centra.

Saba

Jedná se o malý ostrov (1500 obyvatel), který byl dle scénáře cvičení zasažen sopečnou erupcí a bylo zde nutné nasadit jeden z HUSAR týmů s částečnou podporou našeho zdravotnického týmu, protože na ostrově byla kapacita místního zdravotnického zařízení zahlcena.

Ostrov Saba je také znám se svou nejkratší komerční přistávací dráhou na světě (viz video v galerii) a jen 6 pilotů má oprávnění zde přistávat.

Curacao

Ostrov, kde byl zřízen hlavní OSOOC, který koordinoval veškeré záchranné operace. Na Curacao byl také dislokován Španělský EMT, který zde poskytoval zdravotní péči.

Scénáře cvičení měly za úkol procvičit podporu EU a jejích členských států v případě reakce na rozsáhlou katastrofu v Karibiku. Také do cvičení bylo zapojeno velké množství místních organizací, jako jsou úředníci orgánů správy katastrof, jakož i organizace pro reakci na mimořádné situace včetně nevládních organizací v regionu.

Na základě cvičení byl vytvořen skutečný proces koordinace mezi různými zahraničními týmy a místními úřady. 


Druhá část cvičení probíhala v termínu od 15. do 18. 9. a měla za úkol simulovat přítomnost a následky hurikánu v Karibském moři včetně hromadné evakuace na ostrovech Curacao a Bonaire. 

Této části se zúčastnily týmy:

 • EUCPT a TAST slo­žený z expertů Rakouska, Lotyšska, Francie, Irska, Polska, Nizozemí a Slovenska
 • HUSAR tým Rakouska 
 • EMT 2 tým ze Španělska
 • HCP tým z Nizozemí (High Capacity Pumping)
 • ETC tým ze Slovenska (Evacuation and Transit Centrum)
MUDr. Milan Krtička Ph.D.
MUDr. Vladimír Nekuda
Sdílet