Středa 5. srpna 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner zeka 970 OK

Už pátý ročník Babického záchranáře zdokonalil hasiče v poskytování první pomoci

Dne 14.9. 2019 proběhl již V. ročník netradiční soutěže Babický záchranář. Nad konáním pátého ročníku soutěže převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kra­je.

Oficiální zahájení uvedl vážený host pan Zdeněk Melkes, poradce hejtmana Jihomoravského kraje. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje byla zastoupena paní lékařkou MUDr. Barborou Truksovou. Svou zdravici a popřání úspěchů soutěžním družstvům pronesl i starosta obce pan Ing. Eduard Levý.

Organizační skupina i pro letošní rok přichystala celkem tři modelové situace, které měly svým charakterem co nejvíce navodit reálné podmínky, s kterými se hasiči mohou setkat při řešení mimořádných situací.

Prvním úkolem soutěžních družstev bylo rozpoznat intoxikaci osob oxidem uhelnatým, který unikal z plynového průtokového ohřívače vody. Družstva v rámci této modelové situace měla za úkol provést záchranu osob, poskytnout první pomoc, zastavit provoz ohřívače a prostory přirozeně odvětrat.

Druhý úkol spočíval v ošetření zraněné cyklistky po pádu z kola a následný transport špatně průchodným terénem v nosítkách na nejbližší pozemní komunikaci, kde byla předána posádce ZZS.

Poslední modelová situace čekala na soutěžní družstva na místním fotbalovém hřišti. Zde družstva musela provést záchranu tonoucí se osoby z bazénu a následnou kardiopulmonální resuscitaci.

Při plnění jednotlivých úkolů bylo hodnoceno rozhodování a řízení velitele zásahu, komunikace s operačním střediskem, spolupráce družstva a první pomoc na kterou je kladen největší důraz.

Všechny scénáře byly přístupné veřejnosti, která tak mohla pozorovat činnost hasičů při řešení uvedených modelových situací v akci.

Neodmyslitelnou částí soutěže je i krátké, ale výstižné vyhodnocení postupu a činnosti každého družstva rozhodčím z řad HZS nebo ZZS po splnění úkolu.

Dochází tak k prohloubení znalostí a zkvalitnění odborné přípravy což je pro všechny zúčastněné největší přínos.

Petr Kheil
velitel JSDH Babice nad Svitavou
Sdílet
Banner Eurofire termokamera