Sobota 30. května 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Sbor dobrovolných hasičů v obci Netín oslavil 125. výročí od založení

V sobotu 5. 10. 2019 oslavil v obci Netín 125 let své nepřetržité činnosti sbor dobrovolných hasičů. Oslava započala za typicky podzimního počasí nástupem zúčastněných sborů a hostů na farním dvoře.

Odtud se vydal průvod vedený četou praporečníků do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík sloužil mši sv. za živé a zemřelé hasiče z Netína. Po mši se vydal průvod na místní hřbitov, kde ke kříži položili květinový věnec a proběhla krátká pobožnost za zemřelé hasiče. Odtud se vydal průvod ke kulturnímu domu, kde proběhla slavnostní schůze.

Po státní hymně přivítal velitel Mgr. Vladimír Sklenář hosty, mj. náměstky starosty Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou Antonína Teplého a Miroslava Jágrika, hraběte Jana Podstatského-Lichtenštejn, starostku obce Netín Věru Průšovou, členky a členy okrsku Měřín a SDH Netín, partnerský sbor z Bordovic.

Starosta SDH Josef Eksler připomenul historii sboru od založeni v roce 1894.

Sbor byl založen 20. 9., stanovy byly schváleny 26. 9. Na ustavující schůzi 20. 9. byl za účasti 26 členů zvolen první výbor ve složení – starosta Jan Král, c.k. poštmistr a obchodník; náčelník Josef Michal, mistr kolářský; podnáčelník František Dvořák, rolník a další funkcionáři výboru.

Při svém založení měl sbor starší ruční čtyřkolovou stříkačku, 1 vysunovací žebřík a 2 hákové žebříky. V roce 1921 byla svépomocí postavena hasičská zbrojnice. V roce 1922 byla koupena nová ruční čtyřkolová stříkačka a hadice. V roce 1941 byla koupena motorová stříkačka typu NV 35 od firmy Zikmund.

V roce 1970 byla přidělena nová motorová stříkačka PPS 12. V roce 1975 bylo zakoupeno starší terénní auto ARO M461. Jednotka SDH obce je zařazena do kategorie 5. Od roku 2000 se úspěšně věnují požárnímu sportu.

Sbor pečuje o historickou hasičskou techniku, před 5 lety si pořídili slavnostní prapor. V současné době má sbor 34 mužů, 15 žen a 18 mladých hasičů. Starostka obce a členka sboru Věra Průšová poděkovala za reprezentaci obce a práci pro obec. Popřála mnoho úspěchů.

Antonín Teplý pozdravil za OSH Žďár nad Sázavou, poděkoval za vykonanou práci a poblahopřál k výročí. Miroslav Jágrik poděkoval za práci s mladými hasiči v požárním sportu. Starosta okrsku Měřín Mgr. Vladimír Sklenář poděkoval za činnost sboru.

Za SDH Bordovice (okr. Nový Jičín) pozdravila jednatelka Monika Veselková, DiS. a předala u příležitosti 15 let družby obraz patrona hasičů sv. Floriána, který namaloval člen sboru MgA. Libor Novotný. Následovalo předání ocenění členům sboru.

Předávala se čestná uznání sboru, okrsku a okresního sdružení hasičů a medaile za věrnost. Medailí Karla Herolda byl oceněn bývalý velitel František Němec, dlouholetý funkcionář a velitel Josef Pešek in memoriam, za dlouhodobou podporu hasičského hnutí Jan Podstatský-Lichtenštejn a jeho rodina, u příležitosti 125. výročí založení SDH Netín.

Nejvyšší ocenění, medaili Za mimořádné zásluhy, převzal Josef Eksler st. Antonín Teplý předal do rukou starosty a velitele ocenění pro sbor jako kolektiv a to čestné uznání Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina.

Následovala slavnostní večeře a společenský večer s kapelou M.E.Š.

Pro přítomné byla připravena výstava fotografií z historie sboru.

Mgr. David Dvořáček
Sdílet
Banner Stimax.cz 970