Čtvrtek 9. července 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

V Ostravě zasedali evropští zástupci hasičské organizace CTIF, zúčastnili se i výcviku na polygonu

Na nové trendy při záchraně osob, zvířat a majetku a aktuální výzvy evropských hasičů se zaměřila dvoudenní konference významné mezinárodní hasičské organizace CTIF, která začala v pátek 25.10.2019 v os­travském hotelu Clarion.

Konference se koná vždy jednou ročně, letošní organizuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK)

Na 250 delegátů z mnoha evropských zemí si vyslechlo referáty i videoukázky z nejrůznějších zkoušek, týkajících se bezpečnosti a hašení vozidel s pohonem na elektřinu, lithiových baterií a dalších alternativních pohonů, sjednocení označování vozidel piktogramy, které má do budoucna usnadnit zásahy hasičů, využití dronů k hašení i monitorování mimořádných událostí, hovořilo se také o možnostech nasazení robotů.

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba upozornil na širokou hasičskou základnu v ČR, která mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči čítá na 400 tisíc osob. Vyzdvihl špičkovou spolupráci ostravských a moravskoslezských hasičů s dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) i činnost v ČR dosud unikátního Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Hasiči nejen v ČR podle něj řeší dvě hrozby – sucho a kůrovce – které přinášejí riziko vyššího počtu požárů. Další výzvou je zavádění elektromobility, a tím nový přístup k požárům těchto vozidel. Všechny tyto aspekty přinesou zvýšené výdaje ze státního rozpočtu, dodal generál Ryba.

Ostravský primátor Tomáš Macura se pochlubil, že jeho město podporovalo v posledních pěti letech profesionální a dobrovolné hasiče částkou přes čtvrt miliardy korun.

Hasiče z ČR a dalších evropských zemí přivítal také ředitel HZS Moravskoslezského kraje brig.gen. Vladimír Vlček a předseda CTIF Tore Eriksson. Do jednání se zapojil také senátor Zdeněk Nytra, místopředseda CTIF a bývalý ředitel HZS MSK.


V rámci odpoledního programu dvoudenní mezinárodní konference hasičské organizace CTIF, která se koná v Ostravě, navštívili hosté Centrum bezpečné jízdy.

Tam se v premiéře představil zcela nový trenažér na podvozku Tatra, který dovede díky jedinečné konstrukci náhle měnit těžiště vozu a simulovat tak i v malé a bezpečné rychlosti náklon automobilu při krizové situaci.

Využíván bude pro výcvik řidičů záchranných a bezpečnostních složek nejen z České republiky, ale i ze za hraničí.

Součástí programu byly rovněž ukázky jízdy nákladními vozidly na smykové desce, zájemci měli možnost vyzkoušet si jízdu na speciálním technicko-terénním polygonu.

Nechybělo představení vozidla s technologií Easydrift pro nácvik řešení situace ve smyku ani ukázka Drift Show se speciálem BMW.

Konference organizace CTIF bude v ostravském hotelu Clarion probíhat až do zítřejšího večera. Na programu bude například představení Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, prezentován bude i zásah hasičů u požáru londýnské bytové věže Grenfell Tower.


CTIF (Mezinárodní organizace hasičských a záchranných služeb) bylo založeno v roce 1900 v Paříži jako organizace podporující spolupráci mezi hasiči a dalšími odborníky z oblasti požární ochrany po celém světě. V současné době jsou v CTIF sdruženy 4 desítky zemí světa. Mezi nimi například USA, Japonsko, Velká Británie nebo Švýcarsko.

CTIF organizuje mezinárodní konference a soutěže v požárním sportu, kterých se účastní více než tři tisícovky hasičů a mládeže z celého světa. CTIF také sdružuje informace a statistiky o požární ochraně z 80 různých zemí a vydává každoroční výroční zprávy. Více o CTIF: www.ctif.org.

V CTIF má své zastoupení i Česká republika. Český národní výbor CTIF sdružuje zástupce státních úřadů, hasičských sdružení, spolků, vzdělávacích, výzkumných a jiných organizací, působících na úseku požární ochrany. Jde o volné seskupení subjektů, jejichž hlavním zaměřením činnosti v České republice je oblast požární ochrany.

Mezi hlavní úkoly výboru patří mj. reprezentace členství ČR v CTIF, zabezpečovaná volenými delegáty, zajišťování účasti ČR na mezinárodních soutěžích hasičů, na výstavách požární ochrany a na dalších akcích.

Výbor dále zabezpečuje rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména rozšiřováním vědeckotechnických poznatků a praktických zkušeností z oblasti předcházení požárům, jejich hašení, záchrany osob a poskytování technické pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech.

ppor. Jakub Kozák, DiS.
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Banner scott OK