Pondělí 27. března 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do cvičení se v Olomouci se zapojilo 200 hasičů, policistů a zdravotníků, simulovalo železniční nehodu i útok aktivního střelce

Rozsáhlé cvičení připravil na středu dopoledne Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

V taktické části cvičení byla rozehrána situace při železniční nehodě s velkým počtem zraněných a cizinců (bez praktické realizace). Usmrceno bylo 10 osob, dalších 200 osob bylo zraněno.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s magistrátem města proto zřídil Asistenční centrum pomoci (dále jen ASP), jehož hlavním úkolem bylo zajistit kontakt mezi zasaženými mimořádnou událostí a příbuznými. ASP v této podobě na území Olomouckého kraje fungovalo poprvé. Bylo zřízeno v Hynaisově ulici v prostorách magistrátu města Olomouce.

Cílem bylo nastavit metodiku pro zřizování podobných center a využít při tom zkušeností ze zahraničí. Na fungování se podíleli pracovnicí magistrátu i HZS Olomouckého kraje. K nácviku jsme využili fiktivních profilů zasažených osob a figurantů, kteří hráli rodinné příslušníky hledající své blízké.

ASP plnilo tyto úkoly

  • poskytovat pozůstalým, zasaženým a příbuzným informace
  • poskytovat psychosociální a duchovní pomoc, překladatelské služ­by
  • zajistit maximální možné soukromí a prostor pro shledání zasažených s příbuznými
  • získávat informace o obětech, zraněných a zasažených, o samotném průběhu mimořádné události
  • podílet se na sestavení databáze kontaktů na pozůstalé a příbuzné ve spolupráci s PČR
  • organizovat doprovod a přepravu pozůstalých, zasažených a příbuzných na/do místa mimořádné události, ACP nebo zdravotnického zařízení, zejména za účelem identifikace, navázání kontaktu nebo rozloučení se zemřelým (v případě potřeby byli doprovázeni psychologem, duchovním nebo tlumočníkem)
  • zabezpečit první pomoc pro náhlé zdravotní indispozice

Útok aktivního střelce

Při praktické části cvičení složky IZS řešily útok aktivního střelce v objektu v Tomkově ulici v Olomouci, kde se konal seminář pro 60 studentů vysoké školy. Řízení zásahu složek IZS spadalo v tomto případě do kompetence Policie ČR.

Policejní operační důstojník po přijetí oznámení o střelbě okamžitě vyslal na místo všechny policejní hlídky v dosahu. Po příjezdu zahájili policisté zákrok vedoucí k eliminaci pachatele.

Zároveň zřídili štáb a velící policejní důstojník koordinoval na místě všechny složky IZS. Bylo uzavřeno přilehlé okolí a odkláněna doprava. Policisté zajistili budovu pro vstup zdravotnického personálu.

Příslušníci HZS Olomouckého kraje se podíleli na transportu zraněných a poskytovali první pomoc. Ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou zřídili místo pro poskytování přednemocniční neodkladné pomoci.

Záchranáři zdravotnické záchranné služby poskytovali přednemocniční neodkladnou péči a transportovali zraněné do Fakultní nemocnice v Olomouci, která poskytovala na základě svého traumatologického plánu zdravotní péči dle závažnosti zdravotního stavu zraněných.

Při této mimořádné situaci se využilo již zřízeného asistenčního centra pomoci, které zajišťovalo kontakt mezi zasaženými a příbuznými.

Účelem cvičení bylo prohloubení spolupráce mezi všemi složkami IZS a krizového řízení, jejich koordinace a efektivní řízení.

Rozsáhlé cvičení pak ještě pokračuje ve čtvrtek 31. 10. štábní částí, kdy budeme simulovat rozsáhlý výpadek elektrické energie po požáru trafostanic a poškození distribuční sítě elektrické energie na území města Olomouce.

Cílem je procvičit postupy orgánů krizového řízení v úrovni hasičského záchranného sboru kraje, Statutárního města Olomouc a významných zdravotnických zařízení na území města.

Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet