Sobota 22. unora 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Oslavy 145. výročí založení SDH Měřín proběhly na konci října roku 2019

Hašení požárů v Měříně nebylo do konce 18. století organizované, protože nebylo cvičených a školených sil v obci, řádného vedení ani hasících strojů. Lidé si pomáhali svépomocí, voda se dávala v putnách a vědrech řetězovitě od vodního zdroje k místu požáru, odtud se vracely a znovu plnily.

Velký požár 22. 6. 1810 donutil obecní radu s purkmistrem v čele aby se starali o hasící přístroje. Proto v roce 1813 koupila obec ruční stříkačku, které se začalo říkat „šplíchač“.

V roce 1872 koupila obec od firmy R.A.Smekal novou stříkačku za 1110 zlatých. Vedle toho měla obec ještě jednu stříkačku ruční trakařovou. Obec se tedy starala o hasící zařízení. Chyběl už jenom organizovaný sbor.

4. 10. 1874 zásluhou Josefa Krátkého a Cyrila Šoba vznikl sbor dobrovolných hasičů v Měříně. Ještě téhož dne sepsal sbor dobrovolných hasičů stanovy, a ty byly 11. 10. 1874 obecním výborem potvrzeny. První předseda byl Josef Krátký, náčelník Karel Švec, jednatel Alois Špička.

Až do roku 1895 bylo požární nářadí uloženo dílem na radnici, dílem v obecním skladišti. Proto bylo rozhodnuto si postavit vlastní hasičské skladiště. Náklady na stavbu byly 886 zlatých, za přispění dobrovolné práce občanů.

Zbrojnice byla přestavěna v roce 1958, kdy došlo k přístavbě sušící věže na hadice a společenské místnosti. Druhá přestavba se uskutečnila v roce 1984, kdy byla přestavěna celá zbrojnice.

V roce 2015 přišla třetí přestavba hasičské zbrojnice, kdy byla celkově opravena původní zbrojnice.

V současné době má náš 82 členů, 51 mužů, 9 žen a 22 mladších žáků. JSDH Měřín je zařazena do JPO 3, výjezdová jednotka má 24 členů a používá 2 cisternové automobilové stříkačky, 1 dopravní automobil, 3 motorové stříkačky.

Své půlkulaté výročí založení sboru si Měřínští připomněli v sobotu 26. 10. 2019. Oslava započala odpolením srazem hasičských sborů z okrsku Měřín před kostelem sv. Jana Křtitele, kde byla sloužena mše svatá „Za živé a zemřelé členy hasičského sboru a za poděkování“, kterou sloužil R.D. Mgr. Josef Havelka.

Po mši položili smuteční věnec na místní hřbitov a na hasičské zbrojnici proběhlo posezení s občerstvením. Starosta SDH Jiří Bublan přednesl projev o historii a současnosti sboru a předal medaili zasloužilému hasiči Karlu Pospíchalovi.

Text: Jiří Bublán, David Dvořáček
Foto: Veronika Čechová
Sdílet
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK