Čtvrtek 13. srpna 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Pražští hasiči v říjnu kontrolovali divadla za ostrého provozu

V říjnu roku 2019 proběhly mimořádné tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v divadlech se zaměřením na přístavky v divadlech („za provozu“)

Příslušníci prevence HZS hl. m. Prahy provedli ve dnech 22. a 23. 10. 2019 mimořádné tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v divadlech během probíhajících přestavení se zaměřením na „přístavky“ a volné únikové cesty.

Zkontrolováno bylo 12 provozovatelů divadel. Při kontrolách bylo zjištěno 38 nedostatků. V osmi případech byly umístěny umístění „přístavky“ v hledišti. Provozovatele neprokázali řádně schválenou projektovou dokumentací, že umístění přístavku v hledišti bylo schváleno a nebrání. Ve většině případů se jednalo o volně umístěné dřevěné a plastové židle.

Nejvyšší počet obsazených přístavků v hledišti dosahoval 40 kusů. Tím nebyla splněná povinnost trvale volných průchodných komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest a nebyly vytvořeny podmínky pro záchranné práce.

Další nedostatky spočívaly v označení únikových východů, směrů úniků, v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů a v přístupnosti nástěnných hydrantů.

Kontrolovaná divadla se dle míry požárního nebezpečí členila do kategorií se zvýšeným a vysokým požárního nebezpečím (prostory divadel byly většinou projektovány, resp. určeny pro více než 200 osob).

Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy bude s provozovateli činností, tam kde byly zjištěny nedostatky, zahájeno správní řízení. Tematické kontroly zaměřené na provozovatele divadel se budou v příštím roce opakovat.

kpt. Ing. Ivana Sitařová
Sdílet
Banner MEVA OK