Středa 29. ledna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

Hasiči JSDH Solenice si vyzkoušeli poskytování první pomoci občanům, školila je Armáda ČR

V sobotu 23. 11. 2019 si členové JSDH Solenice osvojili základní zdravotnické znalosti a prakticky vyzkoušeli poskytování první pomoci občanům při událostech ohrožujících život a zdraví občanů, ať už v civilním životě nebo na žádost IZS.

Pro letošní rok jsme požádali Armádu ČR, konkrétně Centrum zdravotnických služeb z Bechyně a bylo nám vyhověno. Přijela pplk. MUDr. Ivana Hladíková společně s prap. Jurajem Kultánem. Vzhledem k jejich zkušenostem proběhla celá akce na profesionální úrovni a nás obohatila o další zkušenosti.

Začalo se vybaveností lékáren na vozidlech a obvazovým materiálem. Po úvodním seznámení proběhly ukázky obvazového materiálu, používaného nejenom u Armády ČR včetně použití, ale i využití našeho vybavení při různých událostech různého charakteru.

Přes popáleniny, zlomeniny a šokové stavy jsme se dostali k použití AED a následného zajištění a transportu raněných.

Závěrem si dovoluji poděkovat zejména lektorům a všem účastníkům školení. A do budoucna si přát, aby získané vědomosti uměli využíti v reálném životě.

Evžen Brožek
velitel JSDH Solenice
Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK