Úterý 28. ledna 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Na konci roku nastoupili na svou poslední směnu příslušníci HZS Libereckého kraje, kteří se se svou dlouholetou kariérou rozloučili ve velkém stylu

Jedním z nich je pprap. Milan Šmíd, který svou poslední směnu odsloužil na stanici v České Lípě. V řadách profesionálních hasičů působí již od roku 1998, kdy nastupoval ještě na starou požární zbrojnici se sídlem v Havlíčkově ulici.

Během svého působení prošel funkcí hasiče, strojníka, lezce a své působení u sboru končí ve funkci technika strojní služby, kterou vykonává již řadu let. Za svou kariéru se účastnil mnoha mimořádných událostí, svou odborností a znalostmi byl příkladem pro své služebně mladší kolegy.

V Jablonci nad Nisou se na poslední předání směn postavili také nprap. Zdeněk Zich, který tak ukončil svou sedmadvacetiletou kariéru u HZS LK a Josef Fiala třiadvacetiletou kariéru u sboru.

Nprap. Zdeněk Zich byl ved. technik strojí služby u ÚO Jablonec n/N, který nastoupil ke sboru 1. 2. 1992 a po celou dobu trvání služebního poměru věnoval mimořádnou pozornost na úseku strojní služby péči o mobilní požární techniku a strojní vybavení obou stanic ÚO Jablonec nad Nisou.

Při výkonu funkce zúročoval i své bohaté dlouholeté praktické zkušenosti a dovednosti. Jeho zápal a zaujetí pro řešení technických problémů na úseku strojní služby je příkladem pro mladší kolegy, kteří v jeho osobě spatřovali cenný zdroj teoretických a praktických zkušeností, umocněný dlouholetou praxí v oboru.

Soustavně si zvyšoval odbornou úroveň znalostí v oboru studiem odborné literatury, účastí na odborných seminářích, mnohdy nad rámec služebních povinností z aktivního zájmu o věc. Jeho doménou bylo nalézání jednouchých řešení složitých technických problémů nejen v oblasti autoprovozu. Jeho zálibou byla a je zejména horská turistika a málokdo má na svém kontě tolik evropských horských vrcholů jako on.

nprap. Josef Fiala, který byl příslušníkem HZS ČR od 1. června 1996. Zprvu začínal ve funkci hasič na stanici Jablonec nad Nisou. Po třech letech ho velitel stanice mjr. Jan Šefr pro jeho schopnosti a dovednosti povýšil na velitele družstva.

Za další dva roky ho velitel stanice mjr. Jan Šefr pro jeho velitelské schopnosti povýšil na velitele čety. Během působení u HZS si své vzdělání doplnil řadou odborných a specializačních kurzů. Vzhledem k jeho odborným znalostem a velitelským schopnostem byl také nasazen při řešení záchranných a likvidačních prací při povodních v oblasti frýdlantského výběžku 2010. V roce 2016 na vlastní žádost požádal o pozici velitele družstva na stanici Tanvald.

Zde uplatňoval a předával odborné znalosti získané z funkce velitele čety. Je vynikajícím mentorem pro mladší kolegy. Hasiči mají Josefa Fialu rádi především pro jeho kamarádskou povahu, spolehlivost a pracovitost. Ve dnech svého volna je aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Hamrech – Hamrskách, kde také dlouhodobě zastával funkci velitele jednotky na vysoké úrovni.

Službu hasiče vždy považoval a považuje jako své poslání, proto se stalo jeho druhým domovem po více jak dvaceti tří let. Ke konci roku mu přišli poděkovat za svědomité plnění služby plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS LK, plk. Ing. Petr Bartoň, ředitel ÚO Jablonec nad Nisou a mjr. Ing. Ladislav Žák Dis. velitel stanice Jablonec nad Nisou.

Do další etapy jejich života přejme všem odcházejícím příslušníkům, ať je stejně tak úspěšná, jako ta hasičská.

por. Bc. Lucie Hložková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK