Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

130 let Hasičů v Jirkově

Kulaté narozeniny oslaví letos v červnu dobrovolní hasiči z Jirkova v Ústeckém kraji.

Oslavy se budou konat ve dnech 19 – 20.června.

Program :

19.6.

8:30–9:00 Průjezd kolony požárních vozidel městem;
9:00–9:30 Slavnostní nástup na náměstí dr. E. Beneše;
10:00–17:00 Soutěž a seskok parašutistů na stadionu FK Slovan Jirkov;
11:00–16:00 Budou probíhat v centru města ukázky práce hasičů a složek IZS ( slaňování, Dopravní nehoda, hašení… )
19:00 Hasičská zábava v kulturním domě v Ervěnicích;

V centru města a ve zbrojnici bude po celý den probíhat výstava historické i současné techniky a také kulturní program;

20.6.

9:00–14:00 Výstava techniky v centru města a ve zbrojnici
10:00–11:00 Námětové cvičení s historickou technikou v centru města
12:30–13:30 Námětové cvičení s moderní technikou na LŠU Jirkov, ukončení oslav.

Něco z historie:
Bohužel z období vzniku hasičského sboru až do osvobození naší republiky v roce 1945 neexistuje, kromě zmínek v kronikách města Jirkova a Chomutova, žádná dokumentace. Ta byla pro svůj německý původ po II. světové válce zlikvidována nebo zanikla na půdách činovníků. Obdobným způsobem zřejmě zanikla i dokumentace 1.českého městského hasičského dobrovolného sboru, který působil ve městě v letech 1930 až 1938. Proto se šdějiny dají velmi podrobně dokladovat až od roku 1945. Podle historických materiálů byl hasičský sbor založen v roce 1874 a jeho prvním velitelem byl Emanuel John, hostinský. Patronem hasičů se stal majitel panství Červený Hrádek, princ Gottfied Hohenlohe-Langenburk. Sbor byl založen jako německý, protože občanů české národnosti bylo v Jirkově v roce 1900 pouze 6, kdežto Němců bylo 4526. Tento sbor se již v roce 1878 velmi dobře osvědčil při velkém požáru v Chomutově, za což mu byla chomutovskými radními udělena pochvala, která je zapsána v chomutovské kronice. V kronikách Jirkova a Chomutova se dočítáme o velikých požárech, při kterých lehli popelem celé čtvrti, hořelo podloubí na jirkovském náměstí, zámek Jezeří, který byl v majetku rodu Lobkowitzů. To jsou strohé záznamy z městských kronik a po ustavení hasičského sboru v Jirkově se už nedočteme o další činnosti hasičů. Vyjímku tvoří zápis v chomutovské kronice z roku 1878. Kronika, která byla podle stanov hasičů vedena, se pravděpodobně nezachovala. Prapor spolku, vysvěcený v kostele sv. Jiljí také zmizel.

Více informací na http://www.mujweb.cz/www/pojirkov/
Sdílet