Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní i profesionální hasiči MSK získali od kraje novou techniku

V pondělí 1. března 2010 hejtman Jaroslav Palas slavnostně předal dary jednotkám dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje a Hasičskému záchrannému sboru MSK (dále HZS MSK). Slavnostního aktu se kromě představitelů vedení kraje zúčastnili zástupci vedení HZS MSK a 55 pozvaných starostů obdarovaných obcí.

V pondělí 1. března 2010 hejtman Jaroslav Palas slavnostně předal dary jednotkám dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje a Hasičskému záchrannému sboru MSK (dále HZS MSK). Slavnostního aktu se kromě představitelů vedení kraje zúčastnili zástupci vedení HZS MSK a 55 pozvaných starostů obdarovaných obcí. Na nákup techniky pro vybavení jednotek dobrovolných hasičů kraj ze svého rozpočtu vyčlenil částku 3.128.690,– Kč a pro HZS MSK částku 41.092.295,– Kč. Další finanční prostředky, ve výši 4.975.400,– Kč, byly použity na technické vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů z neinvestiční dotace ministerstva vnitra ČR.

„Technická vybavenost jednotek dobrovolných hasičů, kteří úzce spolupracují s HZS MSK je velice důležitá. Zkvalitňuje jejich činnost a zvyšuje možnost rychlého a účinného nasazení při mimořádných událostech jako jsou například povodně, řekl hejtman Jaroslav Palas a dodal: „Ochrana obyvatel, jejich bezpečnost a rychlá profesionální pomoc, jsou pro vedení kraje prioritní. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje patří k nejlépe vybaveným jednotkám v republice a chceme, aby to tak bylo i do budoucna".

Na základě zjištěného stavu, kdy jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí používají zastaralou dýchací techniku nebo dýchací techniku nekompatibilní s technikou profesionálních hasičů, vyvstala nutnost vybavit jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí novou technikou kompatibilní s technikou profesionálních hasičů. Obdobná situace byla konstatována v oblasti spojení. Proto Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje navrhl použít část státní dotace na nákup 75 kusů kompletních dýchacích přístrojů PA 90 BASIC, 52 kusů přenosných radiových stanic TPH 700 včetně baterií a 45 kusů jednonásobných stolních nabíječů pro potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Z finančních prostředků kraje bylo zakoupeno 45 přenosných radiostanic včetně příslušenství a 8 kusů vozidlových radiostanic včetně montážních sad. Ke zlepšení celkového vybavení jednotek bylo dále z prostředků kraje zakoupeno 7 plovoucích čerpadel Kawasaki Aquafast, 10 ks osvětlovacích souprav Honda ECM 2800 K2 F s příslušenstvím a 11 přetlakových ventilátorů Ramfan GF 164SE,. HZS MSK zároveň navrhl a zastupitelstvo kraje schválilo seznam obcí, které tuto techniku potřebují nejnutněji.

Tímto dojde ke zlepšení technické vybavenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, zařazených do kategorie JPO II, to je jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností, zabezpečující pohotovost členů k výjezdu družstva v počtu 1+ 3 nebo se členy, kteří mají činnost v jednotce jako své hlavní zaměstnání, s výjezdem do 5ti minut od vyhlášení poplachu a jednotek zařazených do kategorie JPO III, to je jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností s výjezdem do 10ti minut od vyhlášení poplachu.

„Velice si vážíme a vítáme pomoc kraje. Potřeba stanů včetně navazujícího vybavení vyplynula při železničním neštěstí ve Studénce. Jejich využití nebude pouze pro hasiče, ale i pro další složky IZS. Další technika (seskokové matrace, vyprošťovací automobil a sprintery) zase zlepší naše taktické možnosti na jednotlivých územních odborech, takže i ve vzdálenějších místech od Ostravy bude schopni nabídnou občanovi odpovídající stupeň pomoci při mimořádných událostech. A v neposlední řade filtry znamenají obměnu a pokračování naší připravenosti ochránit složky IZS, členy krizových štábů, případně i občany při ohrožení nebezpečnými látkami." konstatoval ředitel HZS MSK Zdeněk Nytra.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje obdržel 3 ks stanů se samonosnou nafukovací konstrukcí, 3 kontejnery pro uložení stanů, 2 auta MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CD a 1 CAS 20-TATRA 815 4×4, dále VEA – MITSUBISHI. Dále 1000 ochranných filtrů, 3 seskokové matrace a speciální automobilový jeřáb AC60/3 s příslušenstvím, to vše financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje za 41.092.295,– Kč.
 

Info: Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí, Odbor kancelář hejtmana kraje


-wap-

Sdílet