Sobota 6. června 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Pražští hasiči kontrolovali zimní stadiony, příslušníci požární prevence zjistili několik nedostatků

Příslušníci prevence HZS hl. m. Prahy provedli během ledna 2020 mimořádné tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných na zimních stadionech se zaměřením na výskyt veřejnosti a na vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce.

Zkontrolováno bylo 7 provozovatelů zimních stadionů. Při kontrolách bylo zjištěno celkem 13 nedostatků. Nejčastější nedostatky byly zjištěny ve značení únikových východů, směrů úniku, zajištění trvale volně průchodných komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest a provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou.

Kontrolované zimní stadiony byly dle míry požárního nebezpečí začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím jako stavby pro shromažďování většího počtu osob (bruslení pro veřejnost, hokejová utkání, koncerty, atletika apod.) a s výskytem chemických látek (čpavek a jiné). Výše uvedené činnosti jsou hodnoceny jako složité podmínky pro zásah.

V případě zjištění porušení povinností na úseku požární ochrany na jednotlivých stadionech, může HZS hl. m. Prahy, jako příslušně správní orgán, přistoupit k zahájení správního řízení.

mjr. Bc. Martin Kavka
tiskový mluvčí
HZS Praha
Sdílet
Banner Agrotec 970x150 OK