Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Školení preventistů 3. stupně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

V těchto dnech se pod záštitou HZS Pardubického kraje, odboru prevence, a okresní odborné rady prevence uskutečnilo školení preventistů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Hlavními tématy školení byly povinnosti občanů na úseku požárních ochrany, a to poskytování osobní a věcné pomoci, používání tepelných, elektrických a plynových spotřebičů, údržba komínů a kouřovodů.

V těchto dnech se pod záštitou HZS Pardubického kraje, odboru prevence, a okresní odborné rady prevence uskutečnilo školení preventistů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Hlavními tématy školení byly povinnosti občanů na úseku požárních ochrany, a to poskytování osobní a věcné pomoci, používání tepelných, elektrických a plynových spotřebičů, údržba komínů a kouřovodů.

Taktéž bylo zmíněno, jak se chovat při požáru v domácnostech a jak jim předcházet, ale i seznámení s použitím hasicích přístrojů i s instalací autonomních hlásičů.

Při školení Mgr. Pavel Nejtek, ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje, přítomné seznámil s rozbory požárů vzniklých v Pardubickém kraji v předchozích letech.
Školení preventistů 3. stupně se zúčastnilo celkem 42 členů, z nichž se na závěr školení 40 rozhodlo, že budou absolvovat zkoušku. Všech 40 členů úspěšně zkouško složilo.

Obdobné školení preventistů 3. stupně bylo provedeno taktéž ve Svitavách za účasti 40 členů.
Cílem školení preventistů SH ČMS je proškolit členy sdružení, kteří budou nápomocni svým spoluobčanům a obecním úřadům. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo pokyn k provádění přípravy k získání odbornosti SH ČMS v oblasti požární prevence, rozšířené o základy znalostí ochrany obyvatelstva, ve kterém jsou stanoveny tři stupně preventistů.

Ve 3. stupni jsou seznámeni se základními povinnostmi fyzický osob, v 2. stupni jsou seznámeni s problematickou povinností právnických a podnikajících fyzických osob. Nejvyšší stupeň mohou získat pouze technici požární ochrany nebo osoby odborně způsobilé dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb.


por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje-swo-

Sdílet