Neděle 28. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová „Bronta“ u HaZZ Slovenské republiky

Najnovšie sú u HaZZ SR rozdeľované vozidlá nemeckej značky MAN s nadstavbou od svetoznámeho výrobcu výškovej techniky Bronto Skylift z Fínska. Jedná sa o 5 kusov tejto techniky pre hasičov zo staníc v Banskej Bystrici, Bratislave – Dúbravke, Košiciach, Trnave a Žiline.

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky sa konečne dočkal obnovy výškovej techniky. Nedávno som predstavil automobilové rebríky, teraz predstavím automobilové plošiny.

Tento druh techniky bol v minulosti zastúpený hlavne vozidlami na podvozkoch Škoda RTO a Tatra 815. Obnova tejto techniky neprebiehala, tak pre vysoký vek a častú poruchovosť sa začala postupne vytrácať z hasičských staníc, alebo je mimo výjazdu.

Prvou časťou obmeny boli v rokoch 2007 a 2008 vozidlá Iveco Multistar, ktoré sú vybavené veľkým množstvom náradia, predĺženou kabínou a integrovanou plošinou pre zásah vo výškach do 30 metrov.

Najnovšie sú rozdeľované vozidlá nemeckej značky MAN s nadstavbou od svetoznámeho výrobcu výškovej techniky Bronto Skylift z Fínska. Jedná sa o 5 kusov tejto techniky pre hasičov zo staníc v Banskej Bystrici, Bratislave – Dúbravke, Košiciach, Trnave a Žiline.

Kabína a podvozok

Podvozok je tvorený autom MAN TGS 26.440 BB/4200 s rázvorom 4 200 mm. Má 3 nápravy s pohonom 6×4. Motor spĺňa prísnu normu EURO V, využíva prísadu AD Blue. Kabína MANa je v usporiadaní 1 + 1. O zabezpečenie dobrej viditeľnosti pri jazde na zásah sa stará dvojica zábleskových majákov nad prednou maskou a dvojica rotačných majákov na streche kabíny. Všetky majáky sú v modrej farbe. Ovládací panel pre výstražné zvukové a svetelné znamenia je umiestnený na pravej strane od vodiča v stredovom panely. Na panely je aj mikrofón, vďaka ktorému je možné v prípade nutnosti hlásiť správy cez reproduktor sirény. Siréna disponuje viacerými režimami zvukov (známe yelp, wail a Hi-Lo). Na displejoch v kabíne vidí posádka všetky dôležité údaje, ako otvorenie akejkoľvek skrinky, vysunutie podpier, vysunutie ramien a iné.

Nadstavba

Na podvozok je osadená na ráme nadstavba Bronto Skylift F44 RLX. O stabilitu celého vozidla pri prácach vo výške sa stará štvorica podpier tvaru H. Tvar bol zvolený pre lepšiu stabilitu aj na nerovnom povrchu podkladu. Konce podpier sú riešené pohyblivými pätkami. Podpery sa dajú vysunúť v prípade dostatku miesta automaticky po stlačení tlačidla, tým sa docieli možnosť práce v celom pracovnom rozsahu plošiny. V prípade potreby sa dajú vysunúť aj jednotlivo, vtedy moderný bezpečnostný systém vypočíta pracovné pole plošiny, v ktorom sa môže pohybovať pri aktuálnom vysunutí podpier. Pre zabezpečenie maximálnej stability sa po vysunutí podpier zdvihne podvozok do vzduchu, takže stabilita je rozložená na podpery. Vysunutie podpier sa dá realizovať za pomoci tlačidiel v zadnom panely, ale aj za pomoci diaľkového ovládača. To ma veľkú výhodu, že obsluha má dobrý prehľad pri vysúvaní podpery do strany pri prekážke, takže ju môže kedykoľvek zastaviť. Všetky pohyby s podperami sú zablokované, ak sa rozloží z transportnej polohy rameno. Zo zadného panelu sa dá uviesť do chodu, alebo vypnúť motor vozidla, no vždy len pri zaradenom neutrály.

Pod podlahou nadstavby sú zapustené skrinky pre výbavu a výstroj. Sú chránené roletami. Pri otvorení rolety sa automaticky rozsvieti svetlo.

Nadstavba je tvorená hlavnými dvoma ramenami. Prvé hlavné rameno je skladané z viacerých dielov, ktoré sa teleskopicky vysúvajú. Na konci druhého ramena je upevnený kôš. Druhé rameno má možnosť vertikálneho smeru otáčania v rozmedzí 180˚. Ramenami vedie aj suchovod na dopravu hasiva do monitora v koši. Tryska monitora má maximálnu kapacitu striekania vody 3 800 l/min. Pravou stranou ramien je vedený rebrík. Na informačných paneloch v dolnom obslužnom mieste a v koši je zobrazovaný stav schodnosti rebríka v závislosti na teleskopickom vysunutí dielov ramien. Pri skladaní ramien do transportnej polohy sledujú snímače polohu ramena v blízkosti kabíny a v prípade zlého smeru zastavia pohyb ramena. Hýbať s ramenom sa nedá, ak nie sú správne rozložené podpery.

Kôš je schopný uniesť záťaž do 500 kg, avšak ak neprebieha doprava hasiva do monitora umiestneného na podlahe v koši. Kôš je neustále udržovaný automatickým systémom vo vodorovnej polohe. V prípade potreby je možné kôš od ramena pootočiť o 50˚ do strán, čo je výhoda pri záchranných akciách, ako je napríklad evakuácia osôb. Ku košu je dodávaná konštrukcia, za pomoci ktorej sa dajú ku košu pripevniť nosidlá a ďalšia na upevnenie osvetľovacích reflektorov. Komunikácia posádky medzi košom a dolným obslužným miestom je zabezpečená pomocou intercomu. Ovládacie panely sú v koši a dolnom obslužnom mieste identické, dolný panel umožňuje prepnutie ovládania z neho, alebo z koša. Kôš je chránený senzormi, ktoré v prípade hroziacej zrážky s prekážkou zastavia pohyb. Do podlahy koša sú zabudované trysky, ktoré tvoria vodnú hmlu a tým chránia kôš a jeho posádku. Suchovod končí v koši dvomi vývodmi. Jeden je pre monitor, druhý pre prídavnú hadicu, ktorá je navinutá v navijáku.

Technické údaje

Maximálna pracovná výška: 44 metrov
Maximálny bočný pracovný dosah: 21,8 metra
Maximálny pracovný dosah do hĺbky: 5,5 metra
Výška vozidla: 3,75 metra
Šírka vozidla: 2,5 metra
Dĺžka vozidla: 10,01 metra
Maximálna prípustná hmotnosť vozidla: 26 000 kg
Dĺžka koša: 1,15 metra
Šírka koša: 2,2 metra
Výška koša (zábradlia): 1,1 metra

17:00: Doplněny manuály, ke stažení jako PDF / PPT přílohy.

Info a technické údaje: TOP TEAM, spol. s r.o. Košice (zástupca výrobcu nadstavby v SR) a HaZZ Žilina

Pre Požáry.cz text a foto: Michal Repiščák

-kow-

Sdílet
Přiložené soubory
BTS_QuickManual_Bronto3rd_SK.ppt zobrazit online PPT 2 MB
4 - Manual F44RLX.pdf zobrazit online PDF 653 kB
3 - Manual F44RLX.pdf zobrazit online PDF 589 kB
2 - Manual F44RLX.pdf zobrazit online PDF 2 MB
1 - Manual F44RLX.pdf zobrazit online PDF 686 kB