Neděle 5. července 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Příslušníci bezpečnostních sborů si už týden nesmí přivydělat, opatření potrvá až do konce nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády číslo 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, bylo dalším usnesením č. 243 zakázáno příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost.

Zákaz trvá od 18. března 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu. V případě jeho prodloužení bude automaticky prodloužen i tento zákaz.

Příslušníci bezpečnostních sborů mají možnost vykonávat i jinou výdělečnou činnost zakotvenou v zákoně o služebním poměru po novele platné od 1. července 2019.

Příslušník může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů pouze se souhlasem služebního funkcionáře.

Služební funkcionář udělí rozhodnutím souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti za podmínky, že tato činnost nemůže vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby.

V praxi to tak například znamená, že příslušníci, kteří svou činnost u jednotky sboru dobrovolných hasičů vykonávají se souhlasem služebního funkcionáře jako vedlejší výdělečnou činnost, mohou v jednotkách po dobu platnosti zmíněného usnesení pracovat pouze bezplatně.

Souhlas služebního funkcionáře podle odstavce 2 se nevyžaduje pro

  1. činnost v záloze činné nebo záloze zvláštní a výkon veřejné funkce, plnění občanské povinnosti a výkon jiného úkonu v obecném zájmu, který nelze uskutečnit mimo dobu služby,
  2. činnost vykonávanou příslušníkem, jemuž je udělena rodičovská dovolená,
  3. činnost znaleckou a tlumočnickou vykonávanou pro soud nebo správní úřad,
  4. činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou,
  5. činnost vykonávanou v odborové organizaci, jejímž je příslušník členem,
  6. činnost vykonávanou ve výkonu vazby,
  7. činnost vykonávanou po dobu zproštění výkonu služby,
  8. činnost vykonávanou v rámci členství v řídících nebo kontrolních orgánech organizačních složek státu nebo právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát, a
  9. správu vlastního majetku; touto správou se rozumí rovněž činnost vykonávaná v rámci členství v řídících nebo kontrolních orgánech bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek, jehož je příslušník členem.
Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK