Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rokycany dějištěm soutěže ,,Mladý záchranář 2004“

Areál územního odboru HZS Rokycany a zahrada ZŠ T.G. Masaryka Rokycany budou v pátek 7. května 2004 dějištěm nultého ročníku soutěže ,,Mladý záchranář 2004“. Ilustrační foto.

Spolupořadateli akce pořádané rokycanskými profesionálními hasiči jsou MěÚ Rokycany okresní ředitelství Policie ČR Rokycany, ZZS Plzeňského kraje, ZŠ T.G. Masaryka Rokycany a ČČK za podpory firmy Hawle, dodavatele hydrantových systémů. Společný nástup a zahájení soutěže je naplánováno na 8.30 až 8.45 hodin, samotné soutěžní klání na dobu 8.45 až 11.00 hodin. Klání se zúčastní čtyřčlenná družstva žáků čtvrtých až sedmých tříd z deseti až 12 škol okresu Rokycany. Soutěžní družstva budou plnit úkoly na celkem osmi stanovištích související s ochranou člověka za mimořádných událostí. Na prvním čeká soutěžící znalostní test, který je rozdělen do dvou kategorií, a to pro žáky čtvrtých až pátých tříd a žáky šestých až sedmých tříd. Na dalších stanovištích pak děti čeká prověrka znalosti varovného signálu, prověrka znalostí chování při požáru a prověrka znalostí hasících přístrojů a hydrantů. Děti budou plnit také úkoly spojené s ochranou před následky živelních pohrom, včetně přípravy evakuačního zavazadla, prověřovány budou rovněž znalosti zásad pro opuštění bytu a ohroženého prostoru. Nebude chybět ani praktické vyzkoušení oznámení mimořádné události na operační středisko hasičů, případně Policie ČR a ZZS. Organizátoři soutěže nezapomněli ani na otázky spojené s integrovaným záchranným systémem a jeho fungováním. Mladí záchranáři si také vyzkoušejí ochranu osob před následky úniku nebezpečných látek do životního prostředí za použití prostředků improvizované ochrany osob. Teoreticky, ale i prakticky budou prověřeny také znalosti dětí z oblasti poskytování první pomoci. Budou mít také možnost vyzkoušet si činnost při nálezu či obdržení podezřelého předmětu.
To však není ještě všechno. Po skončení soutěže si totiž profesionální hasiči připravili pro děti ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla, ZZS ukázku ošetřování osob a policisté ukázku výcviku policejních psů. Po celou dobu trvání akce budou mít pak všichni zúčastnění jedinečnou možnost prohlédnout si hasičskou techniku.
A co závěrem ? Snad jen to, že cílem soutěže je mimo jiné pomoci školám při začleňování tématiky ,,Ochrany člověka za mimořádných událostí“ do školních osnov, doplnit probíhající školení učitelů, oslovit dětskou populaci a praktickou formou doplnit výklad učitelů z výše uvedené oblasti.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet