Neděle 21. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Historie hasičů v Českém Brodě

Rok 2004 je rokem 130 výročí založení hasičského sboru v Českém Brodě.Jediným posláním tehdejších hasičů byla likvidace ohňů, živelných pohrom a pomoc bližnímu.

Tato činnost však byla velmi obtížná, jelikož nebyla žádná technika a oheň se uléval vodou, pomocí plátěných věder. Vesboru se rozeznávaly skupiny lezců, stříkačů a pořadatelů, se zdravotnickým oddělením. Lezci byli přímo u požáru, stříkači dopravovali vodu, pořadatelé udržovali pořádek a řídili zdravotníky. Celému sboru velel velitel, případně jeho zástupce a měl u sebe hudce.

První český hasičský sbor byl založen již v roce 1864 ve Volarech. K založení hasičského sboru v Českém Brodě došlo 27.června 1874. Byl v kraji hasičským sborem vedoucím a vynikal v technické vyspělosti. Ruční stříkačku a patřičné nářadí zakoupila správa města.

V dřívějších dobách bývalo zvykem, že starosty hasičského sboru bývali vždy purkmistrové města. Prvním starostou sboru byl Jan Weidenhoffer. Prvním velitelem sboru byl okresní tajemník Jindřich Dušek. V roce 1987 zakoupila správa města druhou ruční stříkačku a smýkací plachtu. Později byl zakoupen i posunovací žebřík. V roce 1924 si dal sbor zmotorizovat novější ruční stříkačku. V témže roce oslavil sbor své padesátileté trvání. Na náměstí proběhla ukázka cvičení se stříkačkou a žebříky. Odpoledne byla veselice a zábava na sokolské zahradě. Zachovaly se i dobové fotografie z tohoto cvičení. V roce 1932 si zakoupil sbor z vlastních peněz dopravní automobil PRAGA AN a závěsnou motorovou stříkačku za 105 000 korun. Tuto techniku, v plné své kráse, si zachoval sbor do dnešních dnů a uvidíte ji funkční mezi vystavenými veterány.

V roce 1945 zasahovali členové sboru aktivně v květnových událostech, kdy měli na starosti pořádkovou a strážní službu ve městě, pod vedením velitele Josefa Voráčka. Za téhož velitele byly vypracovány plány na novou hasičskou zbrojnici, na tehdejší dobu velmi moderní a zajímavou stavbu. Zájem o stavbu byl tak velký, že členové sboru i občané začali s výrobou tvárnic na stavbu. Bohužel soudruzi na Národním výboru měli jiné zájmy a tak chuť do stavby hasičského stánku byla potlačena a zbyly jen zajímavé obrázky.

Od 10. 8. 1970 byla zřízena v Českém Brodě pobočka Veřejného požárního útvaru Kolín. Za podpory MěstNV a kolínského hasičského útvaru byla v roce 1972 zahájena výstavba nové požární stanice, která se stavěla svépomocí v akci Z a byla dohotovena v roce 1974. V tomto roce oslavil dobrovolný hasičský sbor 100. výročí a společně za pomoci profesionálních požárníků připravili na náměstí výstavu staré a nové techniky a společně provedli námětové cvičení. Spolupráce mezi profesionálními hasiči a dobrovolným sborem je velmi dobrá.

Ve městě Český Brod nyní sídlí Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kolín, který pro velké okolí i ostatní okresy zajišťuje nejen požární ochranu, ale i likvidace chemických havárií, dopravních nehod a další služby. Tuto náročnou činnost zajišťují fyzicky a psychicky zdatní profesionálové. Dobrovolní hasiči se již takových zásahů nezúčastňují, ale každoročně se svou „Andulkou“ na srazech hasičských veteránů, hasičských oslavách a srazech dlají dobrou reklamu městu Český Brod, ukazují starou dobrou práci našich dědů a otců, podílejí se na udržení starých tradic nejen v okolí města ale daleko za hranicemi kraje i republiky. Bez nároku na honorář udržují tuto starou techniku, jedinými sponzory je město Český Brod a firma SEHAT Poříčany.

Současný starosta dobrovolných hasičů je pan Antonín Bek který velkou část svého dlouhého života věnoval práci pro sbor a i když mu je již 74 let, musí zajít na hasičskou stanici a svou „Andulku“ pohladit, promluvit s ní. Nebýt pana Beka, tak již byla Andulka ve šrotu. Proto oslava 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru je nejen vzpomínkou na bohatou historii, ale zavazuje k další aktivitě a spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů.

Oslavy 130.výročí se konají 1.května, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, územním odborem Kolín, Městským úřadem Český Brod, Veterán klubem Český Brod a sponzorem je firma SEHAT Poříčany.

Od deseti hodin dopoledne bude v tento den na Husově náměstí před památníkem Prokopa Velikého výstava historické i soudobé hasičské i speciální techniky. Asi ve 14 hodin provedou profesionální hasiči ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Souběžně na druhé straně náměstí v prostoru zvaném „Na Várečce“ bude Veterán Klub Český brod vystavovat historickou auto a moto techniku.
Sdílet