Čtvrtek 15. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Firma KOBIT – THZ dodala na stanici do Berouna nový technický kontejner, nahradí tři menší

V březnu 2020 byl na stanici HZS Středočeského kraje Beroun zařazen do výjezdu nový technický kontejner KTE, který podle návrhu berounských hasičů přímo „na míru“ vyrobila firma KOBIT – THZ.

Na návrhu kontejneru se podíleli zejména příslušníci chemické služby ze stanice Beroun; konstrukčně návrh zaštítil technik strojní služby ze směny „A“ nprap. Jaroslav Šantora, který nejen nakreslil samotné technické výkresy, ale i osobně řešil s pracovníky KOBITu všechny technické detaily během výroby.

Rovněž grafické značení uloženého materiálu je prací výše uvedených berounských hasičů.

Nový technický kontejner, hmotnostně a rozměrově přizpůsobený nosiči kontejnerů hmotnostní třídy „M“ (Mercedes – Benz Atego), nahradí v Berouně celkem tři menší a technicky již dosluhující kontejnery. KTE nově slučuje chemický, protiplynový a kontejner na ropné havárie.

Tímto sloučením berounští hasiči výrazně zvýšili taktické možnosti nasazení kontejneru a zároveň si významně zjednodušili a urychlili vlastní manipulaci při výjezdu této pomocné techniky.

Kontejner je v maximálních možných rozměrech přizpůsoben nosiči kontejnerů s užitečnou hmotností 7 760 kg. Vnitřní uspořádání kontejneru je rozděleno do sekcí podle uloženého materiálu.

Drobná výbava je uložena v unifikovaných plastových přepravkách tak, aby manipulace s ní byla pro hasiče – oblečené například do přetlakových oděvů – co možná nejkomfortnější.

Zadní čelo je projektováno jako krycí střecha pro oblékání hasičů při zásahu v nepříznivém počasí.

Vozíky s nornou stěnou v zadní části lze operativně zaměnit za vozíky s náhradními dýchacími přístroji a tlakovými lahvemi.

Kontejner je vybaven vlastním zdrojem elektrické energie s dobíječem 230 V. Jedná se o dva akumulátory 12 V s rozvaděčem. Dobíjení akumulátorů je možné ze sítě v garáži nebo z vozidla za jízdy.

Kontejner je osazen vnitřním i vnějším osvětlením v provedení LED a vzadu oranžovou alejí označující překážku na pozemní komunikaci s možností tří režimů výstrahy.

Celou akci se podařilo realizovat také díky finančním příspěvkům společností ARRIVA Střední Čechy s.r.o, Vápenka Čertovy schody a.s., Českomoravský cement a.s. a městu Beroun, za což jim patří velké poděkování.

Kromě výše uvedených sponzorů bych rád za berounské hasiče poděkoval také všem pracovníkům slatiňanského KOBITu, kteří s námi měli trpělivost a dokázali „vypilovat“ kontejner přesně podle našich potřeb.

mjr. Ing. Milan Provazník
vrchní komisař, pracoviště IZS a služeb
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sdílet