Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 110. výročí SDH Praha 11 – Chodov

V sobotu 24. dubna proběhly ukázky hasičské techniky v Centrálním parku na Jižním Městě při příležitosti oslav 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov. Akce probíhala pod záštitou starostky městské části Praha 11 paní Marty Šorfové.

Sbor dobrovolných hasičů v Praze – Chodově byl založen již v roce 1894. Právě před rokem, v květnu 2003, se chodovští dobrovolní hasiči stěhovali do nové hasičské zbrojnice, kterou pro ně zajistila městská část Praha 11 rekonstrukcí z velké blokové kotelny. Sbor nese ve svém názvu jméno obce „Chodov“, ale dnes působí ve prospěch celé městské části Praha 11 – na území Chodova a Hájů – tedy na pražském Jižním Městě.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 11 má k dispozici požární automobil CAS 25 – Škoda 706, rekonstruovaný s využitím magistrátních dotací ve firmě Sehat. K dalšímu vybavení patří plovoucí čerpadlo Aquafast Macximum, kalové čerpadlo Robin nebo proudnice RamboJet. Členové jednotky jsou vystrojeni moderními přilbami (Gallet F1 SA, Schuberth F 200), zásahovými oděvy (Deva Fireman III) a obuví (Haix Fire-Flash).

Program ukázek v rámci oslav 110. výročí byl zahájen ve 14 hodin. Na místě již byla připravena hasičská technika. Návštěvníci mohli vidět unikátní terénní automobil Dodge RAM požární jednotky firmy DEKONTA, nový požární automobil CAS 24 – Scania z pražské firmy Zentiva, CAS 24 – Tatra 815 HZS DP-Metro.

Techniku dobrovolných hasičů reprezentovaly rekonstruované CAS 25 – L 101 z Cholupic a ze Zličína, CAS 25 – L 101 SDH Dolní Měcholupy získaná z podniku Zentiva, CAS 32 – T 815 z Horních Měcholup a rekonstuované CAS 25 – Š 706 z Chodova a z Kunratic. Na místě byl také technický automobil T 613 patřící SDH Praha – Kolovraty.

HZS hl. m. Prahy akci podpořil příjezdem AZ 30 – Iveco Magirus a TA – VW T4 ze stanice číslo 4. Na ukázkách se podílely také soukromé ambulance Meditrans a Sosan.

Po zahájení programu, které provedli starostka m.č. Marta Šorfová, starosta sboru Vladimír Klíž a velitel sboru ing. Michal Brunner již následovaly ukázky činnosti hasičů. SDH Praha – Chodov v součinnosti s HZS Praha a soukromými ambulancemi Meditrans a Sosan prováděl ukázku vyprošťování osob z automobilů po dopravní nehodě. Následovala ukázka hašení požáru s technikou CAS 25 – Š 706 z Chodova a Kunratic. Při této ukázce byla s úspěchem využita proudnice RamboJet se smáčedlem Pyrocool ve formě pevné náplně. Potom se ještě diváci dočkali ukázky lehké pěny z agregátu ALP 100 Turbon. Akce si přes nepříznivé počasí našla dost diváků, především rodin s dětmi a také z řad členů pražských SDH.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje za spolupráci při uskutečnění akce městské části Praha 11 a firmě ROMAX, která zajistila stan, zábrany a ozvučení. Děkujeme firmě MHZ Praha, s r.o. a jejímu představiteli Ing. Miloši Hojsákovi za sponzorství oslav.

Poděkování patří hasičským sborům a firmám, které se podílely na ukázkách a výstavě požární techniky. Zvláště děkujeme firmě DEKONTA, která se zabývá likvidací následků úniků ropných a chemických látek, profesionálním hasičům z podniků DP-Metro a Zentiva a firmě Ambulance Meditrans.


Ing. Michal Brunner, velitel SDH Praha 11 – Chodov
Sdílet