Sobota 6. června 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

V Toužimi chybí hasiči, HZS Karlovarského kraje nabízí služební místa pro dva nové příslušníky

HZS Karlovarského kraje aktuálně shání dva nové příslušníky na pozici hasič na stanici Toužim. Jedná se o služební poměr podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sbo­rů.

Přihlásit se může kdokoliv, kdo splňuje požadavky dle zákona, především:

  • o přijetí písemně požádá,
  • je starší 18 let,
  • je bezúhonný,
  • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
  • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  • je plně svéprávný,
  • je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace,
  • nevykonává jinou výdělečnou činnost, s výjimkou činnosti podle § 48 odst. 4. písm. c) až e). h) a i) a § 68 odst. 2, a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Pro přijetí musí žadatel splnit požadavky fyzické, psychologické a zdravotní způsobilosti. O přijetí do služebního poměru musí žadatel požádat písemně a svou žádost adresovat na personání oddělení HZS Karlovarského kra­je.

Nástup je možný ihned po splnění všech předpokladů nutných pro přijetí do služebního poměru

Sdílet
Banner scott OK