Čtvrtek 28. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Holešově a ve Zlíně mají profesionální hasiči nové požární stanice

V novodobé historii požární ochrany se profesionální hasiči ze Zlínského kraje nikdy nestěhovali do zcela nové budovy, postavené na zelené louce a podle vlastních požadavků.

Tento zlom se uskutečnil v 10 hodin dopoledne v úterý 16. června 2020, kdy se sešli v nové budově požární stanice v průmyslové zóně v Holešově profesionální hasiči, sloužící na této stanici, společně s mnoha významnými hosty.

Slavnostního aktu se zúčastnil ministr vnitra Jan Hamáček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing Drahoslav Ryba, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek či z firmy První KEY STAV Roman Michlíček, kteří se společně s ředitelem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plk. Ing. Vítem Rušarem ujali symbolického přestřižení pásky.

Následně výjezdoví hasiči provedli hosty po budově nové stanice a přilehlých prostranství. Hosté tak měli možnost shlédnout zázemí hasičů, zachraňujících životy a majetek v teritoriu Holešova.


Samotná výstavba začala v listopadu roku 2018. Ve veřejné soutěži na dodavatele stavby zvítězila firma Key-Stav. Stanice měla stát za 13 měsíců, a tak se i stalo. K 1.dubnu 2020 se zásahová jednotka profesionálních hasičů v čele s velitelem stanice přestěhovala do této budovy.

Hasiči zde získali zejména prostornou garáž pro stále větší zásahovou techniku, sklady, zázemí pro jednotku, zahrnující školicí a odpočinkové místnosti, místo pro fyzickou přípravu, stravování, sociální zázemí a další prostory nutné pro zabezpečení akceschopnosti.

Důležitou vlastností budovy je, že je postavena v tzv. pasivním standardu. Jde o jednu z prvních veřejných budov v ČR, které byly takto realizovány za podpory z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu životního prostředí.

Stavba stanice Holešov byla postavena za 58,3 mil. Kč. Necelých 15 miliónů z toho pokryla evropská dotace, 5 miliónů dal Zlínský kraj, který již dříve bezúplatně převedl pozemek v zóně.


V pravé poledne se většina hostů přesunula do krajského města Zlína, kde Slavnostní den zlínských profesionálních hasičů pokračoval. Pár minut po jedné hodině odpolední se tak slavnostně otevřely garáže i této druhé stanice.

Samotného přestřižení pásky se tentokrát ujal generální ředitel genpor. Ing. Drahoslav Ryba a ředitel HZS Zlínského kraje, společně s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem, primátorem statutárního města Zlína Ing. Jiřím Korcem a Ing. arch. Markem Šlesingerem z firmy S-PROJEKT plus, a.s.

I zde pak hasiči provedli hosty svým zázemím budovy, kde se školí, zdokonalují ve svých záchranářských dovednostech, zvyšují svou fyzickou zdatnost či po náročných zásazích nabírají opět nové síly.

V květnu roku 2018 byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby a na začátku ledna 2020 bylo dílo zkolaudováno a výjezdová jednotka hasičů se postupně přestěhovala do nových prostor.

Celková hodnota stavby požární stanice Zlín byla vyčíslena na 135,1 mil. Kč. Z toho 104,3 mil. Kč proplatila EU a zbytek ve výši 30,8 mil. Kč byl financován ze státního rozpočtu České republiky.

Velké díky patří i zástupcům obcí Zlín, Fryšták, Slušovice a Vizovice za finanční příspěvky na vybavení nové budovy stanice Zlín.


Slavnostní punc otevření stanic profesionálních hasičů dal v obou případech důstojný pán Pavel Rostislav Novotný, který je pověřen duchovní službou mezi uniformovanými složkami IZS.

Hasičům z Holešova a ze Zlína ze srdce přejeme, aby se jim na nových stanicích dobře sloužilo, a aby se ze zásahů vraceli vždy v pořádku a ve zdraví.

por. Mgr. Lucie Javoříková
tisková mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet