Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noční vytrvalý déšť zvedl hladiny řek na Frýdlantsku, platí třetí stupně povodňové aktivity

Na Frýdlantsku dochází 20. června 2020 k vzestupu hladin vodních toků. Na řekách Smědá a Řasnice je aktuálně III. stupeň povodňové aktivity, hasiči provádí protipovodňová opatření.

Do Višňové dorazil také obojživelný pásák Hägglunds BV206 ze stanice Liberec, zasahuje deset jednotek. Komunikace mezi obcemi Černousy a Boleslav je uzavřena.

V Novém Městě pod Smrkem a Bílém potoce hasiči čerpají vodu. V Raspenavě dávají hasiči pytle s pískem aby se voda nedostala do domů.

Ve Frýdlantu zasedl krizový štáb. Zatím není nikdo z obyvatel ohrožen na životě či zdraví a není nutná evakuace osob. Co se týká majetku, problematická je situace ve Višňové, kde je již u pár domů zatopeno několik zahrad.

20.06.2020 10:20

V tuto chvíli je již zcela uzavřena i komunikace III. třídy č. 357 do obce Višňová – Předlánce, policisté zde odklánějí dopravu.

Místním občanům ve spolupráci s hasiči dávají doporučení, aby byli připraveni na případnou evakuaci a také, aby se z důvodu jejich bezpečnosti nezdržovali v blízkosti vodních toků.

20.06.2020 12:00

Hasiči ve Frýdlantě se pomocí pytlů s pískem snaží udržet řeku v korytě a zabezpečují domy v blízkosti vody. V Raspenavě byly evakuovány čtyři osoby.

20.06.2020 14:00

Vzhledem k nepříznivé prognóze počasí se v Raspenavě chystá evakuace osob z nejvíce ohrožených domů. Do chystaného evakuačního centra byl povolán ČČK Liberec. Hasiči své síly soustředí k udržení vody v korytech řek.

V obci Višňová, která je v tuto chvíli stále odříznutá, proběhla evakuace deseti osob z nejvíce ohrožených domů. Dvě osoby jsou v evakuačním centru obce, ostatní u svých příbuzných.


V Libereckém kraji jsou nyní z důvodu stoupání hladiny řek uzavřeny tyto komunikace:

  • III/č. 357 Višňová Předlánce
  • III/č. 353 Višňová Poustka, Višňová Minkovice
  • III/č. 358 Višňová k nádraží

Z preventivních důvodů bylo cca po dobu 1 hodiny uzavřeno i Komenského nábřeží ve Frýdlantu, silnice I/13, kdy objízdná trasa byla vedena ulicí Nádražní. Další neprůjezdná komunikace je mezi obcemi Černousy Boleslav a Černousy Ves, silnice III/č. 352.

Problematická situace je i v obci Hejnice, kde je uzavřena část ulice P. Bezruče vedoucí na Bílý Potok, objízdná trasa je zajištěna vrchní cestou k nádraží.

V Raspenavě je uzavřena část hlavní místní komunikace ulice Fučíkova v úseku s křižovatkami s ulicí Nádražní, dále je uzavřena část ulic Luhová a Luční. Objízdná trasa vede ulicí Nádražní.

Ve všech těchto postižených obcích jsou občané připraveni na případnou evakuaci. Ze strany Policie ČR zatím žádná evakuace občanů neproběhla.

20.06.2020 18:00

Přestalo pršet a situace se postupně zklidňuje. Hladiny vodních toků postupně klesají a hasiči nemuseli provádět rozsáhlejší evakuaci obyvatel.

20.06.2020 20:00

Nejvíce zasaženými obcemi jsou Bílý Potok, Hejnice, Raspenava, Frýdlant a Višňová. V úpravně pitné vody v Bílém Potoce došlo k poruše a od 18. hodiny dojde k omezení dodávek pitné vody pro ORP Frýdlant. Pro dodávku pitné vody občanům byly povolány mobilní cisterny ze Záchranného útvaru HZS ČR.

Bílý Potok

Zde probíhalo pytlování a provádění odklonu toku vody mimo objekty. V obci bylo zasaženo 6 domů. Prozatím neznáme škody v korytě řeky. Evakuace obyvatel nebyla nutná.

Hejnice

V této obci došlo k rozlití vodního toku pouze do zahrad a žádný objekt není zasažený vodou. Evakuace obyvatel nebyla nutná, výška hladiny se postupně snižuje.

Raspenava

Zde probíhalo pytlování a provádění odklonu toku vody mimo objekty. V obci bylo zasaženo přibližně 100 objektů. Proběhla také evakuace 4 obyvatel z nejvíce ohrožených domů. Do centra pro evakuaci obyvatel byl povolán ČČK Liberec pro případnou pomoc evakuovaným osobám. Hasiči zde v současné době odstraňují překážky z vodního toku.

Frýdlant

Zde probíhalo pytlování a budování mobilní protipovodňové hráze. K rozlití vodního toku mimo koryta řek nedocházelo a žádný objekt není zasažený vodou. Evakuace obyvatel nebyla nutná, výška hladiny se postupně snižuje. V obci došlo k poruše dodávky elektrické energie a nyní dochází k postupné obnově.

Višňová

V této obci došlo k rozlití vodního toku a bylo zasaženo 20 objektů (převážně sklepy a suterény). Proběhla zde evakuace deseti obyvatel z nejvíce ohrožených domů. Všechny příjezdové komunikace do obce Višňová jsou v současné době uzavřeny a proto zde hasiči používají pásové obojživelné vozidlo BV 206 Hagglunds ze stanice Liberec.

V současné době dochází ke snižování hladin na vodních tocích a situace se postupně zlepšuje.

Policie ČR
HZS Libereckého kraje
Sdílet