Pondělí 8. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasík i ve Středočeském kraji

Ve dnech 19. 2. – 21. 2. a 27. 3. – 28. 3. 2010 proběhl, ve školícím středisku v Kamenici u Jílového, pilotní kurz pro instruktory programu Hasík Tento program je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Instruktoři, kteří prošli úspěšně kurzem, pak navštěvují 2. a 6. třídy základních škol a formou hry se snaží dětem vysvětlit, jak se chovat v krizových situacích a hlavně jak jim předcházet.

Ve dnech 19. 2. – 21. 2. a 27. 3. – 28. 3. 2010 proběhl, ve školícím středisku v Kamenici u Jílového, pilotní kurz pro instruktory programu Hasík Tento program je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Instruktoři, kteří prošli úspěšně kurzem, pak navštěvují 2. a 6. třídy základních škol a formou hry se snaží dětem vysvětlit, jak se chovat v krizových situacích a hlavně jak jim předcházet. Nejedná se o nějakou přehnanou prezentaci hrdinných výkonů a techniky, ale hlavně o to, aby se hasiči dostali do podvědomí dětí jako jejich kamarádi, kteří jsou tu proto, aby jim pomáhali.

Program Hasík funguje již 15 let v Moravskoslezském kraji a postupně začal fungovat i v kraji Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském. Ve Středočeském kraji bylo doposud proškoleno pouze 8 instruktorů, kteří začali program šířit, ale jen za velmi omezených podmínek a to jak organizačních, tak finančních. Jelikož jsem sám jedním z nich, mohu potvrdit, že celý program je pro Středočeský kraj opravdu teprve u zrodu. Zároveň jako profesionální hasič musím zdůraznit, že je to jeden z nejlepších programů pro výchovu a prevenci dětí a že má skutečně smysl. Forma, kterou jsou informace dětem podávány, je opravdu propracovaná a je znát, že lidé, kteří ji vymysleli a dále ji vyučují, mají skutečně mnohaleté zkušenosti. Za zmínku stojí, že na tomto kurzu byl proškolen již 600. instruktor Hasíka.

Jelikož jsem se na začátku zmínil, že se jedná o pilotní kurz pro Středočeský kraj, zavítal na návštěvu do druhé poloviny i náměstek pro prevenci a civilní nouzové plánování plk.Ing.Jan Ryšavý. Ten seznámil budoucí instruktory se situací a stavem, kterým program ve svém zrodu u nás prochází. Slíbil, že se bude všemožně snažit program prosadit a zajistit tak instruktorům nejen podporu finanční, materiální, prostředky pro výuku, ale i podporu ze strany HZS jako zaměstnavatele.

Pevně věřím, že se program u nás prosadí a uchytí. Závěrem bych rád všem instruktorům popřál pevné nervy při překonávání překážek a „porodních bolestí". Chci zdůraznit, že všichni tito lidé dělají tuto velice záslužnou práci převážně ve svém volném čase a zcela zdarma, za což jim patří dík.

Text: nprap.David Kolář, velitel družstva Slaný, směna „C"

-wap-

Sdílet