Neděle 21. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Společné cvičení českých a polských hasičů

Dne 28. dubna 2004 se uskutečnilo námětové cvičení České republiky – Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Państwowej Straży Pożarnej Polské republiky.

Tématem cvičení bylo zdolání požáru v nepřístupném lesním terénu a doprava vody na požářiště jak na území Polska, tak České republiky.

V 10.00 hod. byl na operační středisko Państwowej Straży Pożarnej Kamienna Góra nahlášen požár lesa u cesty vedoucí z obce Chełmsko Śląskie do obce Łączna (u hory Róg), který se rozšířil do sousedního okresu Wałbrzych a na území České republiky. Operační středisko Państwowej Straży Pożarnej Kamienna Góra ihned informovalo operační středisko Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych a při využití „Metodického návodu“ také Českou republiku – HZS Královéhradeckého kraje.

Na místo vyjely tři jednotky profesionálních hasičů z požární stanice Trutnov, Náchod a Broumov, dále pak čtyři jednotky dobrovolných hasičů Broumov, Meziměstí, Teplice nad Metují, Adršpach. Simulovaný zásah jednotek na území České republiky probíhal v katastru obce Libná, vrchol Strážnice. Na území Polska zasahovaly, společně s třemi jednotkami profesionálních hasičů z Wałbrzychu, Kamienny Góry a osmi jednotek dobrovolných hasičů Polska, i profesionální jednotky z požární stanice Trutnov, Broumov a SDH Broumov, které pomáhaly zajišťovat dodávku vody pro jednotky a podílely se na likvidaci požáru. Kvůli nedostupnosti terénu a příjezdových cest pro techniku bylo na místo požáru povoláno hasicí letadlo z Polska.

Cílem cvičení bylo prověření spolupráce s polskou stranou v případě vzniku mimořádné události v přeshraniční oblasti, dálková dodávka vody za použití celtovinové nádrže a hydrantové sítě a navázání spojení mezi jednotlivými stroji a jejich koordinace.
Na cvičení se podíleli celníci Polska, Ambulance Polska, Lesní policie Polska, dále pak pohraniční policie ČR.

Cvičení se zúčastnili i významní představitelé Polska, starosta Kamienny Góry Dr. Marian Kachriarz, velitel hasičů Kamienna Góra Andrzej Bodnar, starosta Wałbrzychu Marek Śpiewak, velitel hasičů Wałbrzychu Andrzej Marzęda a mnoho dalších, za českou stranu pak náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje pplk. Bc. Roman Solnička, ředitel odboru operačního řízení Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS pplk. Ing. Luděk Prudil a další.
Cvičení bylo ukončeno ve 12:30 hod.


Dne 29. dubna 2004 se od 10:00 hod. uskuteční ve Velkém Poříčí symposium, kterého se zúčastní představitelé HZS Královéhradeckého kraje, Państwowej Straży Pożarnej Polské republiky a Francie. Přednášky symposia budou na různá témata, např. Letecká hasičská služba, taktika a technika francouzských hasičských sborů, zkušenosti v používání technologie CAF v Chorvatsku nebo Polsku a mnoho dalších.

Informace a foto: nstržm. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet