Neděle 17. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Řady profesionálních hasičů opustil velitel stanice Lanškroun npor. Bc. Jiří Katzer

Dne 30. června 2020 po 30 letech opouští řadu profesionálních hasičů velitel stanice Lanškroun npor. Bc. Jiří Katzer. 1. 9. 1982 nastoupil mladý požárník k tehdejšímu sboru požární ochrany na stanici Lanškroun Jiří Katzer.

Od roku 1984, kdy vykonával funkci staršího požárníka, byl již pověřen zastupováním velitele stanice. Po osmi letech v roce 1992 byl oficiálně jmenován do funkce velitele požární stanice v Lanškrouně a tuto funkci vykonával dodnes. Na pozici velitele byl svými podřízenými respektován.

Během své třicetileté kariéry u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje si stále doplňoval vzdělání a v roce 1999 zakončil studia akademickým titulem Bc. Je také držitelem medaile Za věrnost II. stupně a medaile HZS Pardubického kraje.

Jiří byl členem soutěžního družstva v požárním sportu a vykonával i funkci instruktora a vedoucího lezecké skupiny. Dlouhá léta byl z titulu své funkce členem Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Lanškroun a plnil úkoly z toho vyplývající. Významně se podílel na přípravách stavby nové požární stanice v letech 1997–1998, a na zajištění finančních prostředků od sponzorů na nákup termokamery do výbavy na první výjezd.

Během své bohaté hasičské kariéry zasahoval v roce 1997 na povodních v Lanškrouně a nejvíce vzpomíná na obrovský požár galvanovny v Lanškrouně.

Za dlouholetou službu mu poděkoval ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje plk. Mgr. Aleš Černohorský, ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí plk. Ing. Libor Dušek spolu s vedoucím IZS a služeb mjr. Mgr. Karlem Formánkem a dalšími nejbližšími spolupracovníky.

Jiřímu Katzerovi děkujeme za dlouholetou práci a přejeme do další etapy života hodně štěstí a spokojenosti.

Jana Poláková
HZS Pardubického kraje
Sdílet