Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ráno požár, po snídani záchrana osob a k obědu nehoda

Tak toto bylo denní menu prověřovacího cvičení Zalužanských hasičů, které se konalo 3. 4. 2010.
Všechny body programu cvičení byly dodrženy dle posloupnosti.

  1. Vyhlášení poplachu.
  2. Výjezd na první akci Techno Dream 2010.
  3. Ukončení prvního zásahu – návrat na základnu a zajištění akceschopnosti jednotky.
  4. Přestávka na zotavenou – vyhodnocení první akce.
  5. Výjezd na druhý zásah ( vyhledání osob, první pomoc, evakuace a předání RZS.)
  6. Ukončení druhého zásahu. Přestávka na oběd.
  7. Výjezd na třetí zásah ( DN – zabezpečení místa zásahu, stabilizace vozidel, vyproštění osob.)
  8. Návrat na základnu – údržba věcných prostředku a techniky.
  9. Vyhodnocení cvičení.

Již z plánu cvičení je patrné, že naše jednotka před sebou měla poměrně náročný úkol, totiž zvládnout během dne tři různé mimořádné události.

1. Požár

5.40 hod. ráno jednotce byl vyhlášen poplach na požár soukromé technoparty , která probíhala v opuštěných objektech bývalého Průmyslu kamene.

Jednotka dorazila na místo zásahu 5.53hod. – T 148 CAS 32, Nissan doublecab, a 14 zasahujících zahájili průzkum, hašení ložisek požáru, a následně evakuaci i záchranu osob – a to (bohužel) přesně v tomto pořadí. Nedůsledný průzkum , problémy s komunikací mezi velitelem a vel. družstev a netečnost některých hasičů zapříčinily, že k záchraně osob nejvíce postižených požárem došlo až v pokročilém čase – zásahu.

Po důkladnějším výslechu jedné z postižených byl zjištěn počet osob na technopárty i jejich poslední pohyb uvnitř budov. Jednotka zahájila jejich evakuaci mimo zasažené prostory, což proběhlo v naprostém pořádku, ale bohužel u jednoho zachráněného nedošlo k následné první pomoci a resuscitaci do příjezdu RZS, ani po opakovaném upozornění, že tato osoba resuscitovat potřebuje. Tato skutečnost se stala snad jediným „strašákem“ , naší jednotky při ranním zásahu.

Protože u žádného z účastníků cvičení nedošlo ani k malému zranění – všichni zasahující používali přidělené ochr. pomůcky , dodržovali bezpečnost práce, technické prostředky sloužily bez problémů, tak tuto akci hodnotím jako velice poučnou a platnou pro naši jednotku.

2. Záchrana osob v nepřístupném terénu

8.11 hod. jednotka opět vyjela ze základny, tentokrát do nepřístupného terénu lomu u Kozárovic, kde se ze skalního útesu zřítili dvě osoby – jedna těžce a jedna středně zraněna. Jednotka dorazila na místo 8.17 hod. ještě během cesty kontaktovala osobu, která upřesnila místo zásahu.

Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se postižení nachází cca pod desetimetrovou stěnou a jediný přístup bude možný pomocí lan a jistících prostředků. Bylo vybudováno jistící stanoviště a všichni, kteří se pohybovali na hraně pádu byli na tomto stanovišti zajištěni. Jeden člen jednotky neustále komunikoval s postiženými a další dva se v prvním sledu slanili k poskytnutí první pomoci.

Další členové se slaňovali s nosítky atd. Informovali velitele, který si vyžádal další RZS a lezeckou skupinu pro evakuaci osob. Po samotném ukončení tohoto zásahu si ostatní vyzkoušeli slanění, jištění a ostatní činnosti spojené se záchranou osob z výšky a nad volnou hloubkou. Tento zásah byl díky disciplíně, bezpečnosti práce, správné první pomoci – vyhodnocen jako velmi povedený.

3. Dopravní nehoda 2× OA

12. 07 hod. SMS vyzvala naší jednotku k výjezdu k DN dvou os. automobilů na sil. Č. 19 , zásah u nehody se odehrál v prostorách firmy na ekologickou likvidaci automobilů v obci Lety. Jednotka dorazila na místo 12.13 hod. v počtu 12 členů v prvním vozidle zaklíněný řidič při vědomí ( lehce krvácí) v druhém vozidle 3 osoby 1× bezvědomí, 1× vnitřní zranění v dutině břišní, 1× dezorientace + šok, u jednoho vozu vychází kouř z motorového prostoru (dýmovnice).

Po příjezdu na místo proběhl průzkum určení priorit z hlediska závažnosti zranění, uhašení požáru v motorovém prostoru u jednoho z vozidel, odpojení aku a zajištění protipožární ochrany – tyto činnosti probíhali souběžně. Následně byla zahájena záchrana a vyproštění osob z vozidel. Bylo použito – lékárny, krční límec, nosítka, VRNV, rescue nože, šavlová pila, hydr. Vyprošťování Lukas, aj.

Velitel jednotky už bravurně komunikoval s operačním střediskem a následně se neostýchal povolat i vrtulník letecké záchranné služby pro těžce zraněnou osobu. Bohužel i při tomto zásahu se objevily nedostatky a to především v oblasti dostatečné stabilizace havarovaných vozidel, vytýčení a označení místa zásahu, včasné použití ochr. prostředků (brýle, rukavice), správné zacházení se zraněnými . Tyto nedostatky, však nepoznamenaly celkový výsledek tohoto zásahu, jelikož vše bylo velice kompaktní a poměrně ve svižném a hlavně opět pro všechny bezpečném tempu, tak tuto akci hodnotím velice kladně.

Celkově – toto cvičení bylo pro naší jednotku velkým ponaučením a přínosem do dalších zásahů. Ukázalo, že někteří se úkolů dokáží zhostit velice dobře a jiní potřebují vedení a dohled. Prověřilo široké spektrum výstroje a výzbroje.

Detailní info + foto bude uveřejněno na stránkách SDH Zalužany – hasicizaluzany­.webgarden.cz.

T. Pechar
JSDH Zalužany

-miw-

Sdílet