Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nález kufříku obsahující ampulky s neznámou látkou v Brně

Dne 4. 4. 2010 byla povolána výjezdová skupina ŠS Tišnov k identifikaci neznámých látek v ampulkách nalezených v příručním kufříku ve Tkalcovské ulici v Brně.

Činnost na místě zásahu :
Dne 4. 4. 2010 byla povolána prostřednictvím KOPIS HZS JmK výjezdová skupina ŠS Tišnov k převzetí nálezu neznámé chemické látky v kufříku zajištěného PČR ve Tkalcovské ulici v Brně. Čas nahlášení výjezdové skupině – 17:31 hod., čas výjezdu 18:11 hod., čas příjezdu na místo 18:31 hod. Úkolem výjezdové skupiny bylo provést rozbory neznámých chemických látek a určit jejich nebezpečnost pro životní prostředí a obyvatelstvo.

Další činnost chemické laboratoře :
Zajištěné látky byly podrobeny analýze ve stacionární laboratoři na plynovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC/MS), infračerveném spektrofotometru (FTIR).

Závěr :
Nalezené chemikálie a přípravky byly identifikovány jako látky používané ve zdravotnictví (desinfekce, diagnostika, medikamenty). Vzhledem k neporušenosti obalů neohrozily životní prostředí a vzhledem k včasnému zajištění nemohly být zneužity a ohrozit zdraví a životy obyvatel. Zajištěné přípravky jsou uloženy v chemické laboratoři a budou zlikvidovány odbornou firmou.


Zdroj: HZS Jihomoravského kraje


-swo-

Sdílet