Pondělí 1. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Setkání hasičů se zástupci THW v Karlových Varech

V úterý 13. dubna dopoledne přijeli do Karlových Varů zástupci Technisches Hilfwerk z Chemnitzu z Německa. Technisches Hilfswerk (THW) je organizace zaměřená na provádění technické záchrany a technické pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. Instituce je organizována z úrovně spolkové vlády SRN. V Chemnitz sídlí pobočka THW pro vládní kraj Chemnitz.

V úterý 13. dubna dopoledne přijeli do Karlových Varů zástupci Technisches Hilfwerk z Chemnitzu z Německa.
Technisches Hilfswerk (THW) je organizace zaměřená na provádění technické záchrany a technické pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. Instituce je organizována z úrovně spolkové vlády SRN. V Chemnitz sídlí pobočka THW pro vládní kraj Chemnitz.

Na ředitelství HZS Karlovarského kraje přivítal pana Svena Hoopeho, jednatele expozitury THW v Chemnitz a pana Markuse Heydicka plk. Ing. Václav Klemák, ředitel HZS Karlovarského kraje, společně se svými zástupci.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje spolupracuje s THW Chemnitz již od roku 2002 a od roku 2005 na základě vzájemné dohody o spolupráci. Předmětem dohody je poskytnutí sil a prostředků v případě vzniku mimořádné události na území našeho kraje. THW disponuje technickými prostředky, které na území Karlovarského kraje nejsou k dispozici. Jako efektivní řešení se ukazuje nepořizovat velice nákladná zařízení, ale naopak využít dostupné zdroje z území sousedního Saska, včetně vyškolených a připravených obsluh (jedná se např. o nouzové úpravny pitné vody, budování závěsných lávek pro pěší pro nouzové přemostění, osvětlovací balóny, polní kuchyně apod.).

HZS Karlovarského kraje jako koordinátor integrovaného záchranného systému (IZS) na území kraje zahrnuje zdroje THW do poplachového plánu IZS pro Karlovarský kraj, aby v případě vzniku MU velkého rozsahu byla zajištěna maximální možná pomoc. Zástupci THW se pravidelně účastní cvičení IZS na území našeho kraje, buď jako pozorovatelé nebo i aktivně při nácviku nasazení záchranné techniky.

Cílem vzájemného setkání bylo vyhodnotit dosavadní spolupráci a navrhnout další formy součinnosti pro následující roky. Obě strany se naprosto shodli ve vzájemné potřebnosti pokračovat v nastaveném trendu. Dále bychom chtěli provádět společné semináře zaměřené na sbližování a pochopení organizačních pravidel jimiž se řídí a organizují záchranné práce na území obou států. Jedním z pilířů budoucí spolupráce bude tvořit společné jazyková příprava velitelů zaměřená na Anglický jazyk, který se stává nezbytným prvkem komunikace i v rámci poskytování pomoci v rámci EU.

Před polednem se celá delegace přesunula na Krajský úřad, kde naše německé kolegy přivítal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Mgr. Martin Havel. Plk. Klemák pana náměstka seznámil s výsledky jednání a poděkoval za podporu ze strany krajského úřadu. Náměstek hejtmana deklaroval za vedení kraje širokou podporu veškeré spolupráce směřující k zvyšování úrovně zajišťování bezpečnosti občanů našeho kraje.

Po obědě si návštěvníci prohlédli stanici profesionálních hasičů z Karlových Varů a měli možnost zhodnotit rozdíl mezi technickou našich záchranářů a svou vlastní výjezdovou technickou.

Celé setkání se odehrávalo ve velmi přátelské atmosféře a obě strany se shodli na výborných pracovních vztazích, které se budeme snažit i nadále rozvíjet.


Info: por. Mgr. Alena Ryvolová
tisková mluvčí
HZS Karlovarského kraje

-wap-

Sdílet