Pondělí 1. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči z MS kraje dostali v Jánských Koupelích nový prapor

Nový prapor dostala v sobotu 17. 4. 2010 na svém krajském shromáždění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích (okres Opava) moravskoslezská organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) – od náměstka hejtmana Doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. Dobrovolní hasiči si v sobotu zvolili své vedení a další orgány na dalších pět let.

Úvod krajského setkání delegátů vyplnila minuta ticha za polské oběti leteckého neštěstí u Smolensku. Do Jánských Koupelí rovněž přijela tříčlenná delegace polských dobrovolných hasičů ze Slezského vojvodství, s nimiž moravskoslezští hasiči udržují úzké vazby. Zástupce polských dobrovolných hasičů vyzdvihl vzájemnou dlouholetou spolupráci a poděkoval za mnohá písemná i ústní vyjádření soustrasti s oběťmi leteckého neštěstí.

Starostou krajského sdružení hasičů byl opět na dalších pět let zvolen všemi hlasy delegátů šesti okresů Moravskoslezského kraje Ing. Leo Kuběna, jeho náměstky se stali také bez připomínek Richard Dudek, Václav Helis a Stanislav Kotrc („c" je bez háčku). Dalšími členy krajského výkonného výboru SH ČMS jsou až do dalšího krajského shromáždění za pět let Petr Domčík, Ing. Tomáš Klos, Josef Pudich, Milan Strnadel, Tomáš Zdražila a Milan Zehnal. Ing. Tomáš Klos a Richard Dudek jsou mj. příslušníky HZS Moravskoslezského kraje, Klos je ředitelem Územního odboru (tedy okresu) HZS MSK Nový Jičín.

Starosta Kuběna ocenil mezi jiným spolupráci s představiteli Moravskoslezského kraje, jak v době hejtmana Evžena Tošenovského (ODS), tak i dnes za hejtmana Jaroslava Palase (ČSSD). Právě Moravskoslezský kraj každoročně výrazně dotuje činnost dobrovolných hasičů (výraz snahy o bezpečnost občanů) a dotoval také výrobu krásného praporu. „Tento prapor je výrazem naší sounáležitosti k hasičským myšlenkám," poznamenal Kuběna.

Uvedl, že se mění struktura zásahů dobrovolných hasičů v kraji. Dříve hlavní požáry se „podílejí" na činnosti dobrovolných hasičů jen 17 procenty, hlavní část tvoří technické zásahy – čerpání vody, likvidace spadlých stromů na komunikacích, likvidace hmyzu a zásahy u dopravních nehod. V Moravskoslezském kraji se vybrané jednotky dobrovolných hasičů specializují – pod odborným vedením HZS MSK – právě na zásahy u dopravních nehod. Také jejich vybavení je rok od roku kvalitnější, mnohdy již předčí úroveň profesionálních hasičů „před lety".

Dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji si nemohou stěžovat ani na nedostatečný počet výjezdů k zásahům. V letech 2005 až 2009 vyjížděli celkem k 26 tisícům zásahů, ať už sami, či ve spolupráci v HZS MSK (při celkovém počtu kolem 196 tisíců všech zásahů hasičů). Vyjádřeno procenty – zatímco v roce 2005 činil podíl JSDHO asi 19 procent, loni to již bylo téměř 30 procent podílu. „Tím jsme nad republikovým průměrem, který se pohybuje kolem 29 procent," upřesnil Ing. Tomáš Klos.

Kuběna nezapomněl ocenit nadstandardní spolupráci s HZS MSK ve srovnání s některými dalšími regiony ČR, a to i na úrovni okresů. Vedle vysílání operačních středisek k zásahům se to týká například školení dobrovolných hasičů, pomoci při opravách techniky, využívání prostor HZS MSK…

Ke společným a velmi úspěšným projektům patří například dlouhodobý program výchovy dětí v oblasti požární výchovy v Moravskoslezském kraji, který reprezentuje dráček Hasík (www.hasik.cz). Po několikaletém fungování projektu je do této preventivní činnosti zapojeno již téměř 60 procent základních škol v kraji, do nichž dochází „učit" zajímavou formou dvě stovky instruktorů z řad hasičů, zhruba napůl příslušníci HZS MSK a napůl dobrovolní hasiči.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D, zdůraznil nezastupitelnost přínosné práce dobrovolných hasičů a potvrdil zájem Moravskoslezského kraje na další spolupráci. „Bezpečnost občanů patří mezi naše stěžejní úkoly," dodal.

Zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Ing. Vladimír Vlček, Ph.D, vedle jiného chválil dobrovolné hasiče za aktivní a disciplinovaný přístup k mimořádným událostem na území kraje, například předloni při havárii kamionu s vodíkem v Ostravě, srážce dvou tramvají ve Vřesině a železničním neštěstí ve Studénce. Jaká jsou potřebná síla, prokázali podle Vlčka především loni při odstraňování následků bleskových povodní na Novojičínsku.

Krajské shromáždění navazuje na okresní zasedání SH ČMS, která se konala v Moravskoslezském kraji vesměs v sobotu 20. března 2010. Veškerá volební a bilanční jednání dobrovolných hasičů vyvrcholí ve dnech 3. – 4. července 2010 (víkend), kdy se v aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity (VŠB-TU) Ostrava uskuteční IV. sjezd Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (SH ČMS).

SH ČMS sdružuje v rámci ČR více než 335 tisíc dobrovolných hasičů, z toho v rámci Moravskoslezského kraje 25,5 tisíce členů ve 438 registrovaných sdruženích dobrovolných hasičů (SDH) obcí.


por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje


-swo-

Sdílet