Sobota 31. října 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zdravotničtí záchranáři provádí školení profesionálních hasičů ve Zlínském kraji, zejména pro použití AED

V průběhu letošních letních měsíců probíhá školení směnových příslušníků krajských hasičů lektory Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Jedná se zejména o teorii a praktický nácvik poskytování první pomoci při náhlé zástavě oběhu za použití automatizovaného externího defibrilátoru (A­ED).

Několik AED bylo totiž u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZLK) v poslední době zařazeno do výbavy, a to na hasičských stanicích napříč celým krajem.

Aktuálně jsou AED u HZS ZLK vybaveny jednotky na stanicích C1 Kroměříž, P1 Holešov (darem od společností PLASTIKA a.s. a Fremach Morava s.r.o.) a nově také na stanici P2 Uherský Brod (darem od města Uherský Brod).

Sdílený s místní jednotkou SDH obce mají profesionální hasiči AED k dispozici také na stanici P0 Morkovice-Slížany. O možnosti pořízení dalších defibrilátorů se vedou jednání i s představiteli jiných měst ve Zlínském kraji.

Školení a výcviky zaměřené na jednotlivá témata z oblasti poskytování první pomoci provádějí profesionální hasiči běžně v rámci své pravidelné odborné přípravy, z čehož jsou každoročně i přezkušováni.

Doposud však nedisponovali AED a bylo tak nutné se více zaměřit na provádění kardiopulmonální resuscitace právě s použitím tohoto, mnohdy život zachraňujícího, prostředku. Z toho důvodu byli požádáni o spolupráci kolegové ze ZZS ZK, jejichž lektoři mají s danou problematikou velmi bohaté zkušenosti.

Na základě realizace projektu: „Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“ a projektu: „Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje“, je možné vést výuku příslušníků HZS ČR ve vyšší kvalitě s využitím moderních přístrojů pro nácvik (trénovací AED) a na maximálně realistických simulátorech.

Postupně jsou tak proškolováni všichni směnoví příslušníci sloužící na hasičských stanicích vybavených AED.

Díky absolvování uvedeného výcviku budou krajští hasiči rovněž zařazeni do systému, který umožní jejich bezprostřední nasazení u událostí, kdy bude ohrožen lidský život (náhlá zástava oběhu), přičemž zde bude možnost, že by jednotka hasičů vybavená AED mohla pacientovi alespoň v omezené míře pomoci dříve než posádky ZZS.

To může nastat např. při značném vytížení zdravotnických záchranářů, nebo ve městech, kde není dislokováno výjezdové stanoviště ZZS ZK, zatímco se zde nachází stanice profesionálních hasičů.

Celý tento systém spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému je postaven na co nejefektivnější pomoci lidem v přímém ohrožení života a tím k maximálnímu zvýšení jejich šancí na přežití. Současným i budoucím podporovatelům, kteří krajským profesionálním hasičům AED poskytli, proto velice děkujeme.

HZS ZLK rovněž děkuje za výbornou spolupráci Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, zejména jejím lektorům v čele s paní Mgr. Danou Poláškovou, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska. Vstřícný a profesionální přístup krajských zdravotnických záchranářů vedl u hasičů, kteří toto školení absolvovali, k jejich dalšímu zlepšení v oblasti poskytování předlékařské pomoci.

Pro doplnění jeden statistický údaj: v rámci ČR byl v loňském roce použit AED jednotkami PO u celkem 527 pacientů a díky postupnému dovybavování hasičských jednotek tímto prostředkem, se toto číslo každoročně zvyšuje. Oproti minulosti tak dochází k záchraně více osob, které postihla náhlá zástava oběhu.

kpt. Ing. Tomáš Bártek
specialista v oblasti IZS a řízení jednotek požární ochrany
HZS Zlínského kraje

Mgr. Dana Polášková
vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska
ZZS Zlínského kraje
Sdílet