Pondělí 3. října 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

IMZ jednotky Čistá u Horek bylo věnováno především stavbě a oživení evakuačního střediska

JSDHO Čistá u Horek je předurčena k plnění úkolů v oblasti Ochrany obyvatelstva pro území ORP Jilemnice ve východní části Libereckého kraje. K plnění těchto úkolů je jednotka postupně vybavována potřebným materiálem.

S tím je však potřeba se seznámit a umět jej použít. Stan byl sice v nedávné době využit jako odběrné místo na COVID 19 v MMN Jilemnice, ale při stavbě bylo nasazeno jen omezené množství členů. Proto bylo velitelem jednotky připraveno IMZ především s tímto zaměřením.

Zaměstnání se zúčastnilo jedenáct členů a členek čistecké hasičské jednotky. Jako místo konání IMZ byl zvolen Žďár u Staré Paky, konkrétně místní kulturní dům a sousedící pozemky.

Čistečtí hasiči sem najeli v pátek 14. srpna 2020 kolem čtvrté hodiny odpoledne a začali se stavbou evakuačního střediska. Vše probíhalo pomalu, aby si všichni mohli nacvičit správné postupy, a vše bylo navíc dokumentováno pro tvorbu manuálů.

Nejprve se na terén položila podlaha s platových dlaždic. Zkoušelo se několik variant i kvůli případnému napojení na další moduly. Následovalo nafouknutí evakuačního stanu, jeho ukotvení a instalace elektrických rozvodů s osvětlením.

Na tuto činnost byla natažena přípojka elektřiny z kulturního domu, ale lze samozřejmě využít i elektrocentrálu ze zásahového vozidla. Pak byl rozložen a do stanu a jeho okolí umístěn další materiál. Šlo o lehátka, skládací židle, osvětlovací stožár, elektrické topení nebo kempingový set.

„Od roku 2017 je jednotka s použitím prostředků obce, ORP Jilemnice, ale především díky dotacím z Libereckého kraje, postupně vybavována množstvím materiálu k této specifické činnosti,“ příblížil financování pořízeného materiálu Luboš Stránský, jeden z velitelů družstev čistecké jednotky.

Když byla stavba hotova, seznámili se členové jednotky s tzv. „Brněnským kufříkem“. Jde o materiál, který je potřebný pro provoz evakuačního střediska ať už v rámci „polní“ verze se stanem, tak i „stacionární“, pokud by byla jednotka vyslána ke zřízení evakuačního střediska ve vytipovaných prostorách internátů, sokoloven apod. Tento kufřík obsahuje i základní dokumentaci pro provoz a tabulky pro označování prostor.

Večerní blok pátečního dne byl věnován první psychologické pomoci na místě mimořádné události. Účastníci shlédli projekce komentovaných klipů s návody, jak pracovat s lidmi na místě mimořádné události. Za zajištění těchto klipů děkujeme HZS Libereckého kraje.

Noc strávila část jednotky v postaveném zázemí a část využila prostory kulturního domu. Sobotní dopolední část IMZ byla zaměřena na orientaci v terénu, činnosti při vyhledávání osob, uzlování a zásadám radiokomunikace.

Odpolední blok byl pak věnován opětovnému zabalení materiálu a cestě domů.

Poděkování Obci Levínská Olešnice za umožnění IMZ v jejich prostorách a na jejích pozemcích. Dále pak členkám SDH Čistá u Horek, které se postaraly o stravování a zajištění pitného režimu.

Sdílet