Úterý 2. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení: JSDH Hať a JSDH Hlučín společně v akci

Dne 19. 4. 2010 se v rámci měsíčního školení uskutečnil výcvik dobrovolných hasičů obce Hať. Tohoto výcviku se také zůčastnili i hasiči z Hlučína. Smyslem konaného výcviku bylo prohloubení znalostí a nacvičení určitých situací. Konkrétně si hasiči vyzkoušeli vnikání do objektu, průzkum v neznámém zakouřeném prostředí a používání určitých technických prostředků.

Dne 19. 4. 2010 se v rámci měsíčního školení uskutečnil výcvik dobrovolných hasičů obce Hať. Tohoto výcviku se také zůčastnili i hasiči z Hlučína. Smyslem konaného výcviku bylo prohloubení znalostí a nacvičení určitých situací. Konkrétně si hasiči vyzkoušeli vnikání do objektu, průzkum v neznámém zakouřeném prostředí a používání určitých technických prostředků (dýchací přístroje, žebříky, pěnotvornéproudnice a další).

Po zadýmení objektu dýmovnicemi hasiči z Hati provedli vniknutí do objektu skrze dřevěná vrata. V objektu byla schována figurína, kterou museli nalézt a vynést ze zakouřeného prostoru. Pro odvedení kouře a zvýšení viditelnosti bylo použito i přetlakového ventilátoru. Skupina, která prováděla průzkum byla úspěšná a ukrytou figurínu se jim podařilo nalézt.

Po vynesení figuríny si tuto situaci vyzkoušeli i hasiči z Hlučína. Provedli natažení hadicového vedení od své cisterny k rozdělovači na který následně napojili dva útočné proudy. Do objektu vstoupili ze dvou stran a započali s vyhledáváním ukryté figuríny. Po velmi krátké době se i jim podařilo figurínu nalézt a vynést ze zakouřeného prostoru.

Po těchto dvou praktických ukázkách si hasiči rozebrali postupy obou jednotek, upozornilo se na nedostatky, které se vyskytly a následně byly teoreticky rozebrány možná rizika a situace, které by mohly v reálu nastat.
Teoretickou část opět vystřídala část praktická. Obě jednotky si znovu vyzkoušeli vniknutí do objektu, průzkum v zakouřeném prostoru a vyhledávání ukryté figuríny. V tomto případě již šlo poznat, že všichni zůčastnění se snažili vyřešit situaci co nejlépe a nechtěli udělat žádnou chybu.

V závěru tohoto výcviku bylo vyzkoušeno, jak by probíhalo hašení z nastavovacího žebříku a hašení pomocí těžké pěny.


Více informací, další fotografie z činnosti obou jednotek naleznete na jejich stránkách:
http://hasici-hat.unas.cz
http://hasici.hlucin.com


Za jednotku dobrovolných hasičů obce Hať
Ing. Zdeněk Janoš

-kaw- 

Sdílet