Pondělí 21. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Cvičební řád 8/PŘV: Pozdrav v tvaru a mimo tvar, pozdrav a oslovení tvaru, oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru; příchod k nadřízenému mimo tvar na povel

V tvaru zdraví rukou jen velitel tvaru. Pozdrav velitele tvaru rukou se provádí tak, že pravou ruku přiloží nejkratší cestou k hlavě do výše horní třetiny čela, přičemž se prostředník dotýká pokrývky hlavy nad spánkem.

Při otáčení hlavy zůstává ruka, kterou zdraví, beze změny. Jakmile nadřízený, kterého velitel zdraví, přejde jeden až dva kroky, otočí velitel hlavu zpříma a současně hbitě připaží. Zdravit rukou v tvaru se může s pokrývkou i bez pokrývky hlavy.

Hasiči ve stejnokroji se vzájemně zdraví. Podřízení zdraví první. V případě, kdy není určena přímá podřízenost, zdraví hasič s hodnostním označením nižším jako první nebo hasiči zdraví jako první velitele (družstva, čety, jednotky, ředitele HZS kraje).

Sdílet
Přiložené soubory
PRV-08.pdf zobrazit online PDF 355 kB
Banner Agrotec 970x150 OK