Pátek 16. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár budovy Mateřské školy Pod Ještědem byl jen cvičný

Ve středu 21. dubna 2010 v dopoledních hodinách proběhlo v budově Mateřské školy Pod Ještědem v Liberci taktické cvičení jednotek dobrovolných hasičů města Liberec z Horního Hanychova a Karlinek, bez účasti profesionálních jednotek.

Ve středu 21. dubna 2010 v dopoledních hodinách proběhlo v budově Mateřské školy Pod Ještědem v Liberci taktické cvičení jednotek dobrovolných hasičů města Liberec z Horního Hanychova a Karlinek, bez účasti profesionálních jednotek. Tématem cvičení byl požár mateřské školy (MŠ) s následnou evakuací dětí ze silně zakouřené budovy.

Simulovaný požár vznikl ve sborovně školy kolem 9:20 hodin. Dvě třídy z celkových tří byly evakuovány okamžitě, aby se u nejmladších dětí předešlo panice vyvolané stresovou situací. V 9:28 hodin byl vyhlášen poplach pracovnicí MŠ za použití plechového kuchyňského náčiní s hlasitým voláním „Hoří!", kdy tuto skutečnost ohlásila v obou patrech a všech místnostech budovy. V tomto čase ředitelka MŠ ohlásila požár na Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Požární poplach pro jednotky požární ochrany sirénou byl vyhlášen v 9:30 hodin.

Požár se šířil rychle a odříznul tak únikovou cestu z budovy. Do příjezdu hasičů se podařilo paním učitelkám některé děti evakuovat z budovy oknem na zahradu MŠ. Ostatní musely vyčkat na příjezd hasičů.

Jako první se dostavila jednotka SDH města Liberec – Horní Hanychov, která vytvořila dvě skupiny. Jedna začala okamžitě zachraňovat zbylé děti, včetně paní učitelky, oknem za pomoci nastavovacího žebříku. Druhá skupina zahájila s nasazením dýchací techniky průzkum přízemí budovy, lokalizovala místo požáru a zahájila hasební práce jedním vysokotlakým proudem.

Po příjezdu jednotky z Karlinek bylo sestaveno další družstvo, které provedlo průzkum prvního podlaží. V těchto místech bylo zároveň nahlášeno, že by se zde měly nacházet 2 další děti. Aby simulovaná situace, která může nastat u reálného zásahu, působila věrohodně, schovaly se děti do prostoru s menšími kusy nábytku a hračkami, čímž své vyhledávání hasičům neplánovaně ztížily. Při jejich nalezení pak působily vystrašeným dojmem a nebyla s nimi lehká komunikace. Přesto s hasiči velmi dobře spolupracovaly. Obě děti byly vyvedeny za pomoci dýchacích přístrojů a předány pracovnicím MŠ.

Při konečném průzkumu celé budovy bylo zjištěno, že se zde nachází i ohlašovatelka požáru, paní kuchařka, která zprvu odmítla opustit objekt, protože jak přiznala, vařila dětem „knedlíky". Avšak na rozkaz velitele zásahu i ona musela přerušit svoji činnost, nasadit si vyváděcí přístroj a za asistence hasičů opustit budovu. Postupně došlo k odvětrání všech prostor MŠ a 20 minut po ohlášení na KOPIS HZS LK k ukončení cvičení.

Vzhledem ke skutečnosti, že v MŠ Pod Ještědem se nejednalo o první cvičení, braly děti příjezd hasičů velmi svědomitě a beze strachu. Členové dobrovolných jednotek si tak mohli vyzkoušet, jak postupovat v případech vyhledávání dětí za takto ztížených a stresových podmínek a jak s nimi navázat komunikaci z důvodu rychlé nutnosti evakuace. Děti si naopak mohly prohlédnout hasiče zblízka, zjistit, že není nutné se jich bát, používají-li dýchací techniku a není jim tak vidět do obličeje ani zřetelně rozumět. Zároveň jim bylo umožněno podívat se na vozidla a vybavení těchto jednotek.

Hasiči si od dětí za svoji odvedenou práci zasloužili velký potlesk a společné focení. Taktické cvičení bylo vyhodnoceno jako úspěšné a splnilo všechny vytyčené cíle.

nprap. Bc. Vladimíra Stezková
HZS Libereckého kraje

-miw-

Sdílet