Úterý 26. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičební řád 11/PŘV: Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru

Ve tvaru má každý hasič i velitel přesně stanovené úkoly. Velitel například musí určit místo, čas, pořadí a tvar nástupu, druh výstroje a vybavení věcnými prostředky, hasič před zahájením výcviku odložit osobní věci, pokud by hrozilo při výcviku jejich poškození nebo ztráta.

Při zjištění nedostatků musí velitel neprodleně učinit opatření k nápravě. Hasič je povinen upravit si řádně výstroj, popřípadě ji přizpůsobit podle pokynů velitele a pomáhat ostatním odstraňovat zjištěné nebo zpozorované závady.

Sdílet
Přiložené soubory
PRV-11.pdf zobrazit online PDF 165 kB