Úterý 27. září 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pětačtyřicet hasičů obdrželo na Dnech NATO pamětní medaile jako poděkování za nasazení v boji proti šíření nového koronaviru

V neděli 20. září 2020 se na Letišti Leoše Janáčka v rámci Dnů NATO konalo slavnostní oficiální poděkování za nasazení bezpečnostních sborů a složek IZS proti šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Z rukou ministra vnitra Jana Hamáčka, ministra zahraničí Tomáše Petříčka, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky generálporučíka Ing. Drahoslava Ryby a ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brigádního generála Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., MBA a představitelů Policie České republiky převzalo pamětní medaile 25 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, 20 příslušníků Záchranného útvaru HZS České republiky, 90 policistů, 40 zaměstnanců Zdravotnických záchranných služeb jednotlivých krajů a 30 zaměstnanců hygienických stanic.

Hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. předal řediteli Vlčkovi za mimořádné nasazení čestné uznání.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) od vzniku pandemie plnil – a na mnoha úsecích stále plní – širokou škálu úkolů spojených se snižováním dopadu epidemiologické situace na provoz kritické infrastruktury, nemocnic, sociálních služeb a integrovaného záchranného systému jako takového.

V rámci kraje vybudovali hasiči několik odběrových míst, některá opakovaně, mnohá doposud udržují v chodu a provádějí jejich pravidelnou kontrolu. Podíleli se rovněž na zajištění kontrol na hraničních přechodech a zajišťovali repatriaci občanů ze zahraničí, včetně zajištění mobilního pracoviště pro epidemiology či samotného transportu. Repatriováno takto bylo 374 občanů Moravskoslezské­ho kraje.

K překlenutí kritického nedostatku osobních ochranných prostředků v nemocnicích, u záchranné služby a v sociálních službách zajistil HZS MSK ze svých skladů a zásob určených pro ochranu obyvatelstva a rovněž ze skladů Skladovacího a opravárenského zařízení HZS České republiky distribuci přibližně 1 500 kusů ochranných masek a 4 500 kusů ochranných filtrů.

Ve spolupráci s chemickou laboratoří HZS MSK vyráběli příslušníci hasičského sboru desinfekci AntiCOVID dle doporučeného postupu World Health Organisation – celkem jí pod taktovkou hasičů vzniklo 10 000 litrů.

Hasiči se se svou technikou rovněž intenzivně zapojili do distribuce osobních ochranných prostředků – v prostorech bývalé stanice HZS MSK v Ostravě-Hrabůvce vznikl centrální sklad ochranných prostředků z leteckého mostu Čína – Česká republika, odkud hasiči do kraje rozvezli přibližně 12 500 krabic, při distribuci najezdili zhruba 16 000 kilometrů.

Moravskoslezský kraj Hasičskému záchrannému sboru pořídil několik desinfekčních generátorů pro tzv. “mokrou” desinfekci teplého aerosolu s desinfekčním činidlem Virkon S. Do dneška s nimi hasiči desinfikovali více než osm desítek objektů a číslo stále roste.

V rámci krizového štábu Moravskoslezského kraje byla do činnosti související s bojem proti epidemii zapojena stálá pracovní skupina složená z příslušníků HZS MSK.

Ta denně monitorovala situaci na území kraje a připravovala podklady pro zasedání krizového štábu kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Na základě zjištěných údajů probíhala rozhodnutí související s distribucí osobních ochranných prostředků, byla vedena evidence o kapacitách zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče.

Stálá pracovní skupina rovněž zajišťovala sběr a analýzu dat z odběrových míst a laboratoří pro testování vzorků a sledovala dobu mezi odběry a výsledkem.

Hasiči následně zpracovávali vývoj počtu pozitivně testovaných a uzdravených a pro potřeby operačního řízení (tedy zásahů hasičů, ale i dalších složek IZS) zanášeli anonymizované údaje do map tak, aby jednotky jedoucí k jakémukoli zásahu měly přehled o případném výskytu pozitivně testovaných osob v místě události a mohly tak adekvátně reagovat.

Velká část výše popsaných úkolů stále probíhá a pro hasiče tak zvýšené nasazení nekončí. Neustále vyhodnocujeme situaci a děláme maximum pro zajištění ochrany obyvatelstva i zasahujících jednotek tak, aby byla pomoc ze strany HZS MSK kontinuálně zajištěna bez omezení.

ppor. Jakub Kozák, DiS.
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet