Pondělí 26. října 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči slavnostně otevřeli sídlo územního odboru a stanici v Přerově

Slavnostní otevření sídla Územního odboru Přerov a Stanice Přerov HZS Olomouckého kraje se uskutečnilo ve středu 23. září.

Slavnostního přestřižení pásky před novou budovou stanice se zúčastnil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení František Zadina a samozřejmě ředitel HZS Olomouckého kraje Karel Kolářík.

Mezi hosty nechyběl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor statutárního města Přerova Petr Měřínský a zástupci společnosti Zlínstav, která měla stavbu na starosti.

Slavnostním přestřižením pásky jsme završili mnohaleté úsilí o vybudování odpovídajících prostor pro výkon služby příslušníků Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v této lokalitě,

poznamenal krajský ředitel HZS Olomouckého kraje Karel Kolářík.

Nový areál vznikal dva roky

Moderní komplex se začal stavět na podzim v roce 2018 na zelené louce pod hlavičkou projektu financovaného ze zdrojů Evropské unie Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru.

Během necelých dvou let v Přerově vznikl areál, který nyní příslušníkům nabízí zázemí, kde mohou prohlubovat svou odbornou způsobilost i zvyšovat fyzickou zdatnost. Samozřejmostí jsou prostorné šatny, zázemí pro výkon služby, posilovna a tělocvična.

Součástí areálu jsou také venkovní prostory pro praktický výcvik hasičů, například cvičná věž pro požární sport či železobetonová cvičná pětipodlažní věž pro praktický nácvik hasebního zásahu do výškové budovy.

Druhou stranu věže s lezeckou stěnou s převisem pak využijí pro výcvik hasiči-lezci, kterým je také určen trenažér pro výcvik záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Pro fyzickou přípravu příslušníků byl vybudován běžecký ovál s multifunkčním hřištěm.

Nová budova rovněž nabízí prostorné garáže pro hasičské automobily. Místo původních sedmi výjezdových vrat jich je na nové stanici k dispozici třiadvacet. Součástí garáží je velký mycí box, strojní dílna i montážní jáma pro servis zásahových vozů.

Nové zázemí získali také příslušníci spojové, technické a chemické služby, kteří se starají o technické vybavení a dýchací přístroje profesionálních i dobrovolných hasičů.

Součásti dílen chemické služby je také vysokotlaký kompresor na plnění tlakových láhví dýchacích přístrojů vzduchem. Nechybí ani skladovací prostory na hasiva, sorbenty, pěnidla, pneumatiky či ochranné prostředky.

Do objektu se kromě výjezdových hasičů přemístily i kanceláře pro úředníky územního odboru a centrum krizového řízení, kde bude zasedat Bezpečnostní rada města Přerova či Krizový štáb ORP Přerov.

Výdaje na stavbu komplexu činí 243,8 milionů korun. Větší část pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu EU.

Sídlo Územního odboru Přerov a Stanice Přerov HZS Olomouckého kraje

  • Objekt pro 45 příslušníků výjezdové jednotky a 20 denních příslušníků a občanských zaměstnanců
  • 15 kanceláří jako zázemí pro
  • Zázemí pro výkon služby výjezdových hasičů: ložnice, denní místnost, kuchyň, čistá a špinavá šatna, sociální zařízení, posilovna, tělocvična
  • 23 garážových stání
  • Strojní dílna, mycí box, montážní jáma, myčka hadic
  • Zázemí chemické služby s výkonným vysokotlakým kompresorem
  • Zázemí technické služby
  • Zázemí spojové služby
  • Sklady
  • Multifunkční venkovní areál pro fyzickou přípravu: běžecký tartanový ovál, hřiště s umělou trávou, cvičná věž pro požární sport, cvičná věž pro hasební zásah, lezecká stěna s převisem, lezecký trenažér

Zajímavosti

Ohřev teplé vody je v létě řešen přes solární systém. V zimě jej zajišťuje plynový kotel. Tepelné čerpadlo v zimě dohřívá vybrané okruhy podlahového topení a v létě vodu naopak ochlazuje, a tak lze využívat podobně jako klimatizace.

V areálu je umístěný diesel agregát, který plně zálohuje elektřinou všechny objekty a technologie pro případ, že by došlo k výpadku elektrické energie.

V budově jsou instalované světlovody, které pomocí speciální optiky vedou přirozené světlo do nitra objektu, čímž se šetří elektrická energie.

Strojní služba má k dispozici dvousloupový elektrohydraulický zvedák s nosností přes 5 tisíc kilogramů a spodní hydraulický zvedák s pojezdem v montážní jámě s nosností 20 tun.

Ekologické hospodaření s dešťovou vodou zajišťují speciální retenční nádrže.

Mikroklima areálu pozitivně ovlivňují zelené střechy, které jsou osázené sukulenty. Zároveň také v létě ochlazují interiéry budov a zajišťují zadržování srážkové vody a její následný odpar do atmosféry.

K využití je moderní linka na mytí, tlakování, zkoušení a dosušování požárních hadic a výkonný vysokotlaký kompresor, jímž zajišťujeme doplňování vzduchu do tlakových láhví dýchacích přístrojů.

Historie hasičské stanice v Přerově

S přibývajícím množstvím požárů se přerovští občané roku 1875 usnesli na založení dobrovolného hasičského sboru. Po jeho založení bylo v ulici Na Marku vybudováno dřevěné hasičské skladiště na nářadí a cvičná lezecká stěna.

Postupně však objekt nedostačoval nové technice a rostoucímu významu hasičů. Proto sbor v roce 1932 převzal od městské rady prostory v nově budovaném sídle přerovské vodárny v ulici Šířava.

Od roku 1951 se začalo s tehdejším radou místního národního výboru vyjednávat o zřízení stálého placeného požárního sboru. Prvotní návrhy však byly zamítnuty. Nakonec bylo v březnu 1952 zřízení profesionálního sboru schváleno.

Oficiálně vzniknul o rok později a čítal šest hasičů. Nový placený hasičský sbor od svého vzniku sídlil v domě číslo 25 v ulici Šířava až do letošního srpna, kdy se územní odbor i stanice přestěhovaly do nového objektu v ulici K Moštěnici na jižním okraji Přerova.

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet