Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stredná škola MV SR v Žiline už 40 rokov pripravuje hasičov na svoje povolanie

V tomto roku Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline oslavuje svoje 40. výročie vzniku. Jej vznik a dlhá história sa datuje dňom 12. február 1970, keď na základe podrobného rozboru plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi, vtedajšie Ministerstvo vnútra slávnostne otvorilo prvý kurz hasičských jednotiek. V priebehu prvých piatich rokov existencie školy absolvovalo rôzne formy štúdia až 2 416 hasičov a zamestnancov pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi.

V tomto roku Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline oslavuje svoje 40. výročie vzniku. Jej vznik a dlhá história sa datuje dňom 12. február 1970, keď na základe podrobného rozboru plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi, vtedajšie Ministerstvo vnútra slávnostne otvorilo prvý kurz hasičských jednotiek. V priebehu prvých piatich rokov existencie školy absolvovalo rôzne formy štúdia až 2 416 hasičov a zamestnancov pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi.

Od roku 1985 disponuje škola protiplynovým výcvikovým strediskom, ktoré do výraznej miery prispelo k skvalitneniu odbornej prípravy hasičov. Za ostatné obdobie došlo k niekoľkým výrazným zmenám v súvislosti s plnením úloh výcvikového strediska, ktoré plne reaguje na potreby moderných hasičov. V roku 1991 sa škola presťahovala do Považského Chlmca a za využitia dostupných prostriedkov z fondov EU došlo k prestavbe objektu, navýšeniu ubytovacích kapacít na celkovú hodnotu 160 lôžok. Do výcvikového areálu pribudol výcvikový trenažér Jakub, ktorý umožňuje záchranárom výcvik modelových situácií pri záchrane osôb z výšok a hasičský trenažér Jakub Fire na simuláciu požiaru, tepelných účinkov požiaru, doplnený o zvukovo-svetelné efekty približujúce sa reálnemu zásahu hasičov v náročných podmienkach.

Od roku 1996 zastáva funkciu riaditeľa Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline plk. Ing. Jaroslav Flachbart, PhD. Súčasným zámerom v oblasti vzdelávacích aktivít školy je sledovať trendy okolitých európskych krajín, rozšíriť a doplniť areál výcvikového strediska aj o trenažéry simulujúce nelineárne formy šírenia požiaru.npor. Ing. Silvia Jančovičová
hovorkyňa Prezídia HaZZ


-swo-

Sdílet