Neděle 28. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Speciální cvičení základních složek IZS v obci Zubří

Námětem největšího letošního cvičení složek IZS na Vsetínsku byla částečná havárie střechy sportovní haly v Zubří. Vlivem únavy materiálu došlo ke zřícení sádrokartonových podhledů stropů, včetně nosných roštů. Tato konstrukce se zřítila z prostoru nad tribunami pro diváky a předpokládal se velký počet zraněných.

Námětem největšího letošního cvičení složek IZS na Vsetínsku byla částečná havárie střechy sportovní haly v Zubří. Vlivem únavy materiálu došlo ke zřícení sádrokartonových podhledů stropů, včetně nosných roštů. Tato konstrukce se zřítila z prostoru nad tribunami pro diváky a předpokládal se velký počet zraněných.

Po oznámení mimořádné události na tísňovou linku 112 byla informace předána všem základním složkám integrovaného záchranného systému pomocí tzv. datové věty. Všichni záchranáři tak v jeden okamžik obdrželi zprávu o okamžitém a urgentním výjezdu.

Na místo postupně dorazili zdravotníci, policisté, dobrovolní i profesionální hasiči a strážníci. Celý prostor zásahu byl vyhrazen a do nebezpečných míst pronikli hasiči i lékaři. Záchranáři měli před sebou nelehký úkol, a to vyprostit zraněné ze sutin a zřícených konstrukcí, poskytnout jim nezbytnou pomoc a rychle je dostat z haly ven na připravená stanoviště. Třídění raněných bylo prováděno pomocí metody START, jejímž úkolem je co nejefektivněji zvládnout velký počet raněných po nehodách a haváriích.

Zranění byli postupně vynášeni nebo vyváděni před sportovní halu, kde byli dále ošetřováni. V tomto prostoru byl také vztyčen speciální stan, který sloužil jako ochrana při eventuálním nepříznivém počasí. O odvoz raněných se starala několika vozy zdravotnická služba. Hlídky policie chránily bezpečný prostor pro záchranáře, policisté řídili dopravu a vyšetřovali příčiny události.

Velitel zásahu nechal vybudovat štáb velení, kde náčelníkem štábu byl velící důstojník směny. Do štábu byli jmenováni členové pro spojení a pro týl, stejně jako i další zástupci složek IZS.

Záchranářům se nakonec podařilo z haly dostat 23 osob. Šest lidí neutrpělo žádné zranění, u patnácti bylo evidováno lehké nebo těžké zranění a dvě osoby zřícení stropu nepřežily. Během cvičení byla povolána také psycholožka HZS Zlínského kraje, která se věnovala osobám psychicky zasaženým tragédií.

Reálnost situace posílilo speciální líčení jednotlivých zranění a velmi přesvědčivé chování studentů zdravotnické školy, kteří představovali figuranty. Hasiči, zdravotníci i policisté tak čelili psychickému tlaku v situacích zvládnutí paniky, křiku, pláče nebo i útěků jednotlivých zraněných.

Cvičení přihlížela celá řada odborníků, kteří získané poznatky zapracují do svých dalších cvičení a školení pro záchranáře i policisty.

Úkoly pro jednotky požární ochrany a další složky IZS zařazené do cvičení

Jednotka HZS ZLK stanice Valašské Meziříčí

 • Převzetí velení u zásahu
 • Poskytování první pomoci raněným
 • Spolupráce s vedoucím lékařem při třídění raněných metodou START
 • Odstraňování trosek
 • Vynášení popř. vyvádění raněných ven na shromaždiště
 • Zřízení štábu


JSDHM Rožnov p/R

 • Provedení průzkumu
 • Poskytování první pomoci raněným
 • Odstraňování trosek
 • Vynášení, popř. vyvádění raněných ven na shromaždiště


HZS Zlínského kraje, KŘ

 • Vykonávání funkce náčelníka štábu
 • Poskytování psychologické pomoci
 • Poskytování informací pro média


JSDHO Zubří

 • Provedení průzkumu
 • Poskytování první pomoci raněným
 • Zřízení stanoviště pro třídění a ošetřování zraněných – plocha + stan
 • Vynášení popř. vyvádění raněných ven na shromaždiště
 • Pomoc ZZS


JSDHO Zašová

 • Poskytování první pomoci raněným
 • Zřízení stanoviště pro třídění a ošetřování zraněných – plocha + stan
 • Vynášení popř. vyvádění raněných ven na shromaždiště
 • Pomoc ZZS


ZZS ZLK Valašské Meziříčí

 • Poskytování první pomoci
 • Ošetřování zraněných
 • Spolupráce při třídění raněných metodou START
 • Odvoz raněných do zdravotnických zařízení


Policie ČR

 • Uzavření místa události
 • Evidence zraněných a postižených osob
 • Spolupráce s ostatními složkami
 • Spolupráce se štábem velitele zásahu
 • Organizace dopravy mobilní techniky záchranných složek na místě události


Městská policie Rožnov p/R

 • Uzavření místa události
 • Spolupráce s ostatními složkami
 • Organizace dopravy mobilní techniky záchranných složek na místě události


Zastupitelstvo obce, zástupce provozovatele haly

 • Spolupráce se štábem velitele zásahu, popř. dalšími složkami IZS dle aktuální potřeby

PořadíSložkaTechnika, prostředkyPočet
1HZS Zlínského kraje, stanice Valašské MeziříčíCAS-24/2500/200 PVS 101 CAS 15/2200/120-M2Z PVS 111 Nosič kontejnerů – R Mascot PVS 108 Kontejner velitelský Dekontaminační stan – zastřešení prostoru třídění zraněných 1+4 1+3 1+1
2HZS Zlínského kraje, KŘosobní automobil VEA VDS1+1 1+1
3ZHS města Rožnov p/RCAS – 16 MAN 4×4 PVS 7011+3
4JSDHO ZubříCAS 24/2500/400-S2Z Liaz PVS 823 1+3
5JSDHO ZašováDA FORD Tranzit PVS 7231+3
6ZZS ZLK Valašské Meziříčí3 sanitní vozy 12 osob
7Policie ČR5 vozidel (OO PČR Rožnov p.R, DI PČR, výjezd SKPV, územní odbor Vsetín, psycholog PČR)15
8Městská policie Rožnov p/R1 osobní automobil 1+1

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


-miw-

Sdílet