Sobota 6. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dveře místo rolet? Ano!

Cisternová automobilová stříkačka s původním označením CAS K 25 Liaz je v dnešní době zřejmě nejrozšířenějším vozidlem prvního výjezdu u jednotek SDH vyšší kategorie. Od doby svého vzniku, tedy sedmdesátých let minulého století, prošla pouze jednou inovační fází a to změnou podvozku z Liaz 101.860 na typ 18.29 XA. Nástavba se v podstatě nezměnila.

Cisternová automobilová stříkačka s původním označením CAS K 25 Liaz je v dnešní době zřejmě nejrozšířenějším vozidlem prvního výjezdu u jednotek SDH vyšší kategorie. Od doby svého vzniku, tedy konce sedmdesátých let minulého století, prošla pouze jednou inovační fází a to změnou podvozku z Liaz 101.860 na typ 18.29 XA. Nástavba se v podstatě nezměnila.

Koncepce vozidla byla ve své době poměrně nadčasová, ohledně kabiny pro mužstvo se dodnes vedou spory o tom, že prostornější jí mít žádné jiné auto nikdy nebude, což je zřejmě pravdou. Ovšem nezapomínejme na samotnou požární nástavbu. Sedm roletových skříní pro vybavení a čerpadlo, to byla oproti vozu CAS 25 Škoda 706 věc skutečně inovační, ostatně obdobná koncepce nástavby se používá ve většině zemí, resp. u většiny výrobců požární techniky dodnes.

Když vyjel vůz Liaz, bylo to pro hasiče terno, několik let procházel ,,zkušebním" provozem (první liazka sloužila na ostro v Praze), k samotné jeho výrobě a následnému standartímu zařazení do výjezdu Sborů PO bránilo mnoho věcí. Rozšířenosti se mu postupně dostalo od zahájení sériové výroby, tedy od poloviny osmdesátých let minulého století, nezřídka kdy měla každá jednotlivá směna na větší požární stanic i svůj vůz. Toto je na dnešní poměry věc nemyslitelná. Automobil CAS K 25 Liaz se stal téměř legendou.

O kabině vozu nemá smysl psát, neb je stále označován jako hasičský autobus, což je pravda. Za kabinou se však nachází požární nástavba, která poskytla (poskytuje) prostor pro veškeré myslitelné vybavení vozidel prvního výjezdu. Její velkou nevýhodou bylo naprosto nedostačující zpracování překrytů, čili rolet. Mnoho jednotek s tím mělo problém a vypořádalo se s ním po svém. Rolety totiž po nějako době zcela ztratily funkci pevného uzavření skříně pro vybavení a tak se stávalo, že na požární stanici došel či dojel občan s tím, že hasičům tam a tam vypadl kus vybavení ze skříně, u které se samovolně roleta otevřela. Když to byl slušný člověk a měl možnosti, hadice zpět dovezl, když ne, hasiči vyrazili na tůru ,,hledání výzbroje". Nenašel se v jejich řadách nikdo, koho by stav rolet neštval, zejména velitele, který byl díky tomu mnohdy za šaška, nutno podotknout, že zcela neoprávněně. Hasiči se po podobných zkušenostech pokoušeli skříně, kryté roletou s nefunkčním zámkem, zabezpečit proti samovolnému otevření. Nejrůznější ,,gumycuky" nebo ,,lígry" a podobné řešení uzavření rolet proti otevření, to byla improvizace hasičů, která předcházela trapným situacím stylu … hadice, vypadlé na ostrůvek MHD k nohám cestujících, čekajících na tramvaj, či do křižovatky pod kola aut, apod.

Během dlouholeté produkce tohoto vozu se s tím ve výrobním závodě Karosa, později THT, nic nedělalo. Změna přišla až s produkcí inovované řady těchto cisteren, u ní však (ostatně jako i na jiných vozech) rolety nešly otevřít pro změnu vůbec.

Vzhledem k tomu, že tyto vozy postupně přecházejí do užívání jednotek SDH a to nikoliv jen ve stavu inovované verze, musejí se hasiči s problémem rolet vypořádávat dodnes. Posledním příkladem je jednotka SDH Vjeprty, která vyměnila rolety za výklopné dveře. Zdali je to adekvátní řešení, posuďte sami. JSDH Vejprty o tom říká toto:

Udělali jsme ze starého vozidla „nové“

Začátkem roku 2008 dostal náš Sbor dobrovolných hasičů vozidlo CAS 24 Liaz Karosa (r.v.1988) od Hasičského záchranného zboru Chomutov. HZS jej vyřadilo z provozu a nahradilo novým vozem. Ve Vejprtech bylo dáno vozidlo do výjezdu a po roce užívání se rozhodli hasiči řešit jeho špatný technický stav. Vozidlo bylo z velké části poškozeno korozí kabiny a nástavby a jeho technický stav by nedovolil projít technickou kontrolou na STK. Po odkrytí částí karoserie bylo zjištěno, že jsou korozí poškozeny i hlavní nosníky kabiny a nástavby, včetně podlah. Z těchto důvodů nebylo možno provést základní opravy a museli jsme provést celkovou rekonstrukci vozidla.

Vzhledem k tomu, že s žádnou generální opravou jsme nepočítali a tudíž nebyly vyčleněny ani žádné další finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu, proto se sbor rozhodl, že se celá oprava provede svépomoci z rozpočtu schváleného.

Náklady na materiál se vyšplhaly na 200 tisíc korun, při čemž bylo ušetřeno kolem jednoho milionu korun. Takovou cenu by muselo město Vejprty zaplatit, kdyby rekonstrukci vozidla provedla autorizovaná firma. Hasiči odstrojili celé vozidlo až na rám, opravili nápravy vozidla, opravili nosné konstrukce karoserie, vyrobili nové podlahy, veškeré původní zkorodované části nahradili novými. Nástavba byla prakticky vytvořena celá nová a vnitřek nástavby byl na jedné straně přizpůsoben pro prostředky k hašení a druhá strana byla vybavena k technickým zásahům. Hasiči na vozidle odpracovali 2947 hodin a rekonstrukce trvala 150 dní. Po rekonstrukci bylo vozidlo dáno zpět do výjezdu v březnu 2010.

Profily a hliníkové plechy zhruba vyšly na 24 tisíc (6 bočních dveří, 1 zadní dveře a dvoje malé na centrálu a baterie). Od rolet bylo upuštěno z finančních důvodů, ty staré se rozpadly a musíme říct, že toho nelitujeme, dveře jsou mnohem praktičtější a nedělají problémy při zavírání a otevírání. Vytvořeny jsou z konstrukcí na protipožární okna a dveře a drží je vždy dva písty z vozidla VW T4.

Poděkování za podporu a pomoc při rekonstrukci vozu Liaz

Za finanční podporu hasiči děkují MÚ Vejprty, kdy nám dovolilo použít finanční prostředky z rozpočtu hasičů a tento rozpočet i navýšilo. Dále děkují firmám za pomoc při nákupu materiálu a technickou pomoc: BELET a.s. Vejprty, SÚS Kovářská (p.Majer, p.Rozman), fa.Elster Vejprty, fa. Straňák st. Vejprty, fa.Schiegel Vejprty (p.Vlček, p.Volkman), fa.SETJA Vejprty, fa.PPI Kovářská, panu Drahotskému Č.Potok a AutoTrend Chomutov.

Info: http://www.hasicivejprty.ic.cz/info_karosa.htm

Dveře mají i Habry

Tolik tedy dosud poslední liazka, která má místo nekvalitních rolet namontovány dveře. Dalším takovým vozem je Liaz jednotky SDH Habry. Vozidlo bylo zakoupeno městem 8. 11. 1997, vlastními silami několika hasičů bylo v průběhu roku 1998 renovováno. Nástavba i kabina byla upravena dle představ JPO v rámci dosavadních výjezdů a potřeb města. ,,Veškeré práce na vozidle byly provedeny poctivě, svědomitě a vědomím, že naše městečko pravděpodobně lepší či nový vůz hasičům již těžko pořídí. Proto doufáme, že nám naše líza bude dlouho dobře sloužit a pomůže ochraňovat majetky nás všech. Také ji postupně vylepšujeme a snažíme se ji udržet v řádném provozuschopném stavu. Na opravě bylo odpracováno přes 4 tisíce hodin zdarma. Rainiš Jiří ml. = 2020 hodin, Rainiš Jiří st. = 1510 hodin, Černý Václav = 350 hodin, Rada Jiří = 320 hodin, Kovařík Luděk = 190 hodin".

K náhradě rolet za dveře bylo přistoupeno po negativních zkušenostech s nimi a tak došlo na jejich výměnu na klasické dveřní zámky Liaz. Dveře se otevírají do boku. U vozidla JSDH Habry je tedy konstrukce dveří jiná, než u Liazu hasičů Vejprty.

Info: http://www.hasicihabry.cz/technika.htm

Další CAS K 25 Liaz, co má místo rolet dveře, najdeme u profesionálních hasičů Armády ČR (pokud tam ještě je). U tohoto vozidla je koncepce otevírání dveří jiná, než u předešlých případů. Liazku, co má dveře namísto rolet, má ve svém výjezdu zařazenou také slovenský sbor profesionálních drážních hasičů na stanici Žilina. Tato cisterna je opět odlišná od již zmíněných vozidel, neboť má dveře dvoukřídlé.

Z různých pramenů se nám podařilo zjistit, že liazek, co mají namontované dveře místo rolet, by mělo v ČR být více, máte o tom někdo nějakou informaci? Pokud ano, podělte se o ní i s našimi čtenáři, neb je to může inspirovat k úpravě jejich cisteren Liaz.

FOTO

1–62 JSDH Vejprty
63–69 JSDH Habry
70 VHZS AČR
71–78 ZPOŽ Žilina/SR


Foto a info: JSDH Vejprty, JSDH Habry, Hynek Obroučka a wap

-wap-

Sdílet