Pátek 23. října 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V září proběhla oslava výročí 165 let od založení hasičského sboru v Petřvaldě

Dne 19. 9. 2020 proběhla v rámci Dne tradic, pořádaného městem Petřvald, také oslava 165 let od založení Petřvaldského hasičského sboru. Na zahájení těchto oslav byly hodinu po poledni v místním kostele Sv. Jindřicha požehnány pozvané hasičské prapory okrsku Orlová.

Konkrétně prapor SDH Rychvald, SDH Orlová-Město, SDH Orlová-Poruba, SDH Doubrava a SDH Petřvald-Březiny. Dále pak spřáteleného SDH Dolní Benešov, našeho družebního sboru OSP Jasienica z Polska, čerstvě vysvěcený prapor OSH Karviná a „civilní“ část zastupoval prapor města Petřvaldu.

Následně se šlo za doprovodu dechové hudby v průvodu k soše Sv. Floriána, kdy v čele tohoto průvodu šli nejmenší členové našeho sboru a nesli českou vlajku. K soše Sv. Floriána, patrona hasičů, byla položena kytice, proběhl krátký děkovný proslov starosty sboru a prapory byly slavnostně dekorovány pamětní stuhou.

Zástupci jednotlivých sborů obdrželi také pamětní listy a pamětní medaile. Prapor SDH Petřvald-Březiny byl ještě místostarostou města Petřvaldu dekorován stuhou s poděkováním za dlouhodobou vzájemnou spolupráci s městem. Následovalo pohoštění hostů v místním kulturním domě.

Od 14 hodin byla pozvána různá hasičská technika z okolních jednotek ke statické ukázce návštěvníkům Dne tradic. V 16 hodin tato technika spolu s přítomnými auto-veterány vyjela ke spanilé jízdě městem Petřvald.

Následně na pódiu proběhlo předání ocenění Krajského sdružení hasičů MSK pro pana Jiřího Kováře (čestný starosta sboru) a pana Václava Kožušníka (náměstek starosty sboru).

Našemu sboru byla u této příležitosti předána od Okresního sdružení hasičů Karviná medaile Za příkladnou práci a poděkování za významný podíl na poli požární ochrany.

Po celou dobu konání oslav byl pro širokou veřejnost k dispozici stánek SDH Petřvald-Březiny doplněn o obrazovou prezentací historie sboru. Pro děti byla připravena vědomostní soutěž, ve které měly za úkol doplnit tajenku dle seznamu otázek, přičemž odpovědi mohly najít právě na probíhající akci. Odměnou za správně vyluštěnou tajenku jim pak byly předány tašky s dárky a upomínkovými předměty.

Program oslav byl zakončen ukázkou zásahu na požár našich nejmenších hasičů.

Upřímně bych chtěl poděkovat všem pozvaným sborům, které přijely s prapory. Všem jednotkám SDH, které přijely s technikou. Všem funkcionářům SH ČMS, že se zúčastnili oslav. A hlavně všem členům SDH Petřvald-Březiny a jejich rodinám, které se podílely na přípravách oslav a jejich perfektní organizaci.

A mé poslední velké děkuji patří Moravskoslezskému kraji a Městu Petřvald za finanční dotaci, bez které by nebylo možno takovouto akci uskutečnit.

Filip Heczko
starosta sboru
SDH Petřvald-Březiny – www.facebook.com/hasicipetrvald
Sdílet