Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pyromeeting 2004

PROGRAM mezinárodní konference PYROMEETING 2004 – 8. evropské setkání hasičů

pořádané v rámci 12. mezinárodního veletrhu požární techniky PYROS 2004
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR
Veletrhy Brno, a.s.
Českou asociací hasičských důstojníků

18. – 19. května 2004, Brno – kongresový sál hotelu Voroněž

Téma: Evropa – bezpečný prostor pro život

ÚTERÝ 18. KVĚTNA 2004

11:00 – 11:10 Slavnostní zahájení konference

11:10 Začátek I.části konference
Téma: Ochrana obyvatelstva v podmínkách nových bezpečnostních rizik

11:10 – 11:30 Srovnání vybraných zemí z hlediska jejich přístupu k ochraně obyvatelstva v podmínkách současných bezpečnostních rizik – doc. RNDr. Petr Linhart, CSc., ČR

11:30 – 11:50 Zásahy na látky CBNR: celkový přístup a postupy – Gianmario Gnecchi, Itálie

11:50 – 12:10 Některé úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva před následky teroristických útoků – plk. Mgr. Bohumír Martínek – ČR

12:10 – 12:30 Zásahy při radiologických mimořádných událostech – úkoly francouzských jednotek – Denis Giordan, Francie

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 –13:50 Filozofia zásahu hasičských jednotiek v prípade použitia zbraní hromadného ničenia a jej realizácia v praxi – kpt. Mgr. Ĺubica Bátová, Slovenská republika

13:50 – 14.10 Psychologická pomoc záchranářům a obětem teroristických útoků – PhDr. Marie Sotolářová, ČR

14:10 – 14:30 Diskuse, závěr I.části konference

II. část konference
Téma: Příprava emergentních služeb na řešení mimořádných událostí a krizových
stavů

14:30 – 14:50 Připravenost emergentních služeb na Olympijské hry v roce 2004 – Anastassios Pappas, Řecko

14:50 – 15:10 Koordinace záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech – plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, ČR

15:10 – 15:30 Výcvik záchranářů v reálných podmínkách – Oliver Grooz, Německo

15:30 – 15:50 Příprava emergentních služeb na mimořádné události související s teroristickými útoky – Colin Lammley, Severní Irsko)

15:50 – 16:10 Připravenost španělských emergentních služeb na krizové situace v teorii a v praxi. Útok v Madridu – Javier Elorza, Španělsko)

16:10 – 16:30 Diskuse, závěr II.části konference

16:30 – 16:50 Přestávka – občerstvení

16:50 – 18:00 Prohlídka veletrhu Pyros 2004

19:00 – 23:00 Společenské setkání účastníků konference


STŘEDA 19. KVĚTNA 2004

9:00 Začátek III.části konference
Téma: Požární bezpečnost staveb – vliv požárně bezpečnostních zařízení a požární prevence na bezpečnost staveb

9:00 – 9:20 Projektování inteligentních budov – doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček, ČR

9:20 – 9:40 Vliv požárně bezpečnostních zařízení a požární prevence na bezpečnost staveb – Guttorm Liebe, Norsko

9:40 – 10:00 Možnosti využití mlhového stabilního hasicího zařízení a systému COBRA – Bo Andersson, Švédsko)

10:00 – 10:20 Eurokódy v požární bezpečnosti staveb – Rudolf Kaiser, ČR
10:20 – 10:40 Diskuse, závěr III.části konference

10:40 – 11:10 Přestávka – občerstvení


11:10 Začátek IV.části konference
Téma: Krizové řízení nevojenských krizových situací – ochrana kritické infrastruktury11:10 – 11:30 Ochrana kritické infrastruktury, Rob Duiven, Nizozemsko

11:30 – 11:50 Zapojení vybraných subjektů ze státního a soukromého sektoru do řešení problematiky kritické infrastruktury – Helena Hanzlíková, ČR

11:50 – 12:10 Průběh a výsledky cvičení k ověření plánu krizové připravenosti pařížského metra – Sylvain Degraeve, Francie)

12:10 –12:30 Úrovně přiměřené bezpečnostní odolnosti informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury v ČR – Václav Novák, Jan Ladin, CR

12.30 – 13.00 Blackout 2003, příčiny, průběh a poučení – Dr. Maurizio Alivernini, Itálie
13:00 – 13:50 Diskuse, závěr IV.části konference

13:50 – 14:00 Diskuse, závěr 8. konference Pyromeeting

14:00 – 15:00 Oběd – Kongresové centrum Brno, I. poschodí (fakultativně)

16:30 – 18:00 Návštěva veletrhu PYROS 2004
Sdílet