Pátek 27. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičební řád 1/OBEC: Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí; přenášení věcných prostředků požární ochrany; metodika výcviku

Jednotky požární ochrany provádějí při požárním útoku nebo obraně bojová rozvinutí. Každé bojové rozvinutí představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního družstva 1+5, popř. družstva o sníženém početním stavu 1+3.

Při nedostatečném obsazení družstva se celkový předepsaný objem práce daný druhem bojového rozvinutí provádí postupně tak, aby se dosáhlo konečného efektu bojového rozvinutí.

Přidělení jednotlivých čísel hasičům provádí v rámci organizačního rozdělení družstva VD. Družstvo může být nastoupeno v řadu, dvojřadu nebo může být i v rozchodu.

Sdílet
Přiložené soubory
OBEC-01.pdf zobrazit online PDF 211 kB