Čtvrtek 26. května 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičební řád 2/OBEC: Povelová technika pro bojová rozvinutí

Velitel družstva řídí činnost družstva a hasičů pomocí povelů. Povel musí být dostatečně hlasitý, zřetelný, jasný i stručný a především srozumitelný. Musí také obsahovat všechny nutné údaje, které jsou zárukou úspěšného provedení příslušného bojového rozvinutí, cviku nebo úkonu.

Výkonný povel „PŘIPRAVIT!“ znamená, že družstvo provede všechny práce až do přípravného postavení družstva končícího zpravidla u bojových rozvinutí s hadicovým vedením postavením u rozdělovače.

Výkonný povel „VPŘED!“ znamená, že družstvo provede všechny práce až do útočného postavení končícího zpravidla u bojových rozvinutí zřízením proudů.

Výkonný povel „ZPĚT!“ znamená, že hasiči se vrátí z útočného do přípravného postavení, popř. výchozího postavení.

Sdílet
Přiložené soubory
OBEC-02.pdf zobrazit online PDF 205 kB