Sobota 13. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vstup do EU – téma veletrhu INTERPROTEC

Nejvýznamnějším veletrhem na téma bezpečnosti práce v nových zemích Evropské unie v letošním roce bude brněnský INTERPROTEC pořádaný ve dnech 18. až 21. května 2004.

„Je to zároveň jediný veletrh tohoto zaměření, na kterém se prezentuje většina významných podniků v oboru ochrany zdraví v České republice,“ hodnotí INTERPROTEC Miroslav Steklík ze společnosti 3M, jednoho z největších celosvětových dodavatelů produktů pro ochranu zdraví a zároveň významného vystavovatele. „Přijdeme na veletrh s celým sortimentem našich výrobků. Budou zde produkty pro ochranu sluchu, hlavy, dýchacích cest a zraku, dále budeme prezentovat reflexní materiály, materiály proti uklouznutí, protiúnavové rohože a v neposlední řadě bezpečnostní folie,“ dodává Miroslav Steklík. Kromě společnosti 3M se veletrhu zúčastní dalších více než 60 firem z 12 zemí, vůbec poprvé například také z Rakouska, Indie nebo Turecka. Mezi významnými tuzemskými vystavovateli nebudou chybět například firmy Červa export-import, Astona – Lubomír Mlček či Trio Zlín.

„INTERPROTEC 2004 však netvoří pouze výrobci a prodejci ochranných pomůcek, materiálů a služeb, ale také prezentace nejdůležitějších institucí, které u nás mají bezpečnost práce na starosti,“ uvádí Karel Torn, manažer veletrhu. Velmi zajímavou bude z tohoto pohledu společná expozice sdružení Czech Protect, Českého úřadu bezpečnosti práce a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

INTERPROTEC je prvním veletrhem, pořádaným a.s. Veletrhy Brno po vstupu ČR do Evropské unie. „Veletrh a zvláště jeho doprovodný program bude zaměřen především na změny, které nás čekají jako členskou zemi EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ říká Karel Torn. „Prioritní přitom bude bezpečnost práce ve stavebnictví,“ dodává. Podobně se vyjadřuje i Miroslav Steklík z firmy 3M: „Nejdůležitějším aktuálním úkolem je sladit naši legislativu s legislativou EU. Také náš systém úrazového pojištění je nevyhovující.“ Nejde přitom pouze o otázku právních předpisů. „Předpisy, které nekorespondují se směrnicemi EU mohou způsobit to, že naše firmy budou mít velmi stížený přístup na trh EU. Můžeme se tak dočkat nepříjemných překvapení,“ dodává Steklík.
Na rizikovost stavebnictví upozorňuje i Libuše Bělohlávková, předsedkyně sdružení CZECH PROTECT a ředitelka Akademie práce a zdraví ČR, o.p.s. „Stavebnictví je vysoce rizikovým oborem, kde dochází k vysokému počtu závažných pracovních úrazů a poškození zdraví z práce,“ uvádí na toto téma. Akce ke zvýšení úrovně bezpečnosti ve stavebnictví bude probíhat podle stejných kritérií ve všech členských státech pod názvem „Evropský týden 2004 – staveniště“. Jedná se o rozsáhlou kampaň, která bude zahájena společně v měsíci dubnu. V jednotlivých zemích proběhnou národní kampaně a vše vyvrcholí v říjnu vyhlášením výsledků soutěže „Správná praxe“. Veletrh INTERPROTEC se svým doprovodným programem patří ke stěžejním akcím této kampaně v České republice," uvádí Libuše Bělohlávková.

Další důležitou událostí veletrhu bude mezinárodní konference „Společně bezpečně v Evropské unii“, která proběhne ve dnech 19. a 20. května 2004 za účasti předních tuzemských a zahraničních odborníků. Závěr konference dne 20. 5. 2004 bude patřit vyhlášení nejlepších projektů národní soutěže „Správná praxe BOZP“ vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Vítěz soutěže bude reprezentovat Českou republiku v celoevropském kole.

Návštěvníkům veletrhu chtějí organizátoři nabídnout vedle vystavovaných prostředků osobní i kolektivní ochrany zdraví při práci i širokou škálu odborných informací v připravovaném informačním centru – společném výstavním stánku předních odborných institucí v oblasti BOZP. Bezplatné poradenství by mělo pomoci zejména drobným podnikatelům a malým firmám se zorientovat v požadavcích legislativy na oblast bezpečnosti a zdraví při práci. V rámci doprovodného programu veletrhu budou účastníci veletrhu moci zhlédnout rovněž přehlídku videoprogramů k BOZP – 2. ročník CZECH PROTECT film 2004, které mají velký význam při odborných instruktážích a vzdělávání zaměstnanců.

Souběžně s veletrhem INTERPROTEC se na brněnském výstavišti konají další veletržní akce: dvanáctý ročník Mezinárodního veletrhu požární techniky PYROS, třetí ročník Mezinárodního veletrhu bezpečnostní techniky a služeb ISET, sedmnáctý Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a desátý Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. „Bez zajímavosti v této souvislosti jistě není fakt, že právě firmy z oboru slévárenství a svařování patří mezi největší odběratele ochranných pomůcek, vystavovaných na INTERPROTECu,“ dodává manažer veletrhu Karel Torn.
Sdílet