Úterý 11. května 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Střední škola Semily už několik let nabízí studium atraktivního oboru Požární ochrana

Střední škola Semily má ve své nabídce už čtvrtým rokem velice atraktivní obor Požární ochrana. V průběhu studia žáci proniknou do tajů odborných předmětů jako Zjišťování příčin vzniku požárů, Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, Technické prostředky, Technický výcvik, Zdolávání mimořádných událostí, Organizace a řízení požární ochrany a dalších týkajících se požární prevence.

Žáci své teoretické znalosti využijí v průběhu praktického výcviku, který probíhá ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.

Velký důraz je kladen na výuku anglického a německého jazyka a také na rozvíjení tělesné zdatnosti.

Součástí vzdělávání je příprava k získání odborné způsobilosti Požární technik a také příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C.

Ve škole běží střídavě celá řada zajímavých aktivit, například kurz sebeobrany, střelecká příprava, aerobní cvičení, plavecký a lyžařský výcvik a samozřejmě požární sport včetně disciplíny v TFA – „nejtvrdší hasič přežívá“.

Absolventi naleznou uplatnění při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, případně jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Výuka oboru Požární ochrana je ve Střední škole Semily na vysoké úrovni a žáci potvrzují, že studium je kvalitní a zajímavé.

Sdílet