Úterý 9. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Den otevřených dveří na hasičské stanici v Novém Jičíně a Bílovci

V pátek 7. 5. 2010 mezi 9. až 15. hodinou se na stanicích Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně a Bílovci konal tradiční „Den otevřených dveří". Pro návštěvníky byly připraveny na nádvořích stanic statické ukázky techniky a vybavení, doplněné odborným výkladem sloužících hasičů.

V pátek 7. 5. 2010 mezi 9. až 15. hodinou se na stanicích Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně a Bílovci konal tradiční „Den otevřených dveří". Pro návštěvníky byly připraveny na nádvořích stanic statické ukázky techniky a vybavení, doplněné odborným výkladem sloužících hasičů.

V garážích si pak zájemci mohli prohlédnout a také vyzkoušet např. osobní výstroj a výzbroj hasiče, vakuové dlahy a nosítka, protichemický oděv, dýchací a detekční přístroje. Na plátně bylo možno zhlédnout videoprojekci ze zásahové činnosti hasičských jednotek. Pro veřejnost byly rovněž připraveny informační letáky s radami, jak se chovat při mimořádných událostech, co znamená varovný signál sirény, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo, jak být připraven na živelní pohromy apod. Připravena byla i ukázka hasicích přístrojů a autonomních hlásičů požáru doplněná o rady profesionálů, kam tyto prostředky instalovat a k čemu je vhodné je využít.

Nejčastějšími návštěvníky však byly především děti. Pro ně byly připraveny kromě výše zmíněných ukázek i kvízové otázky z programu Hasík – preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za správné odpovědi byly děti odměněny pexesem, omalovánkou nebo vystřihovánkou s hasičskou tématikou.

Z rozesmátých tváří dětí a hřejivých slov rodičů lze usuzovat, že se akce všem líbila. Velice nás to potěšilo a děkujeme za návštěvu.


npor. Ing. Jan Němeček
HZS MSK Nový Jičín-swo-

Sdílet