Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor České republiky předá 49 medailí

V pondělí 10. května 2010 u příležitosti státního svátku Dne vítězství proběhne slavnostní akt předání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Ministr vnitra ing. Martin Pecina a generální ředitel HZS ČR genmjr.ing. Miroslav Štěpán rozhodli o udělení celkem 49 medailí. Slavnostní akt předání medailí proběhne v Trojském zámku v Praze.

V pondělí 10. května 2010 u příležitosti státního svátku Dne vítězství proběhne slavnostní akt předání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Ministr vnitra ing. Martin Pecina a generální ředitel HZS ČR genmjr.ing. Miroslav Štěpán rozhodli o udělení celkem 49 medailí. Slavnostní akt předání medailí proběhne v Trojském zámku v Praze.

Medaile jsou udělovány za statečnost a záchranu života, za úzkou spolupráci s HZS ČR a za přínos v rozvoji požární ochrany. Během slavnostního aktu bude předáno osm medailí Za statečnost, 22 Čestných medailí, dvě Plakety a 17 medailí Za zásluhy o bezpečnost.

Medaile „Za statečnost" jsou udělovány za příkladné životní postoje lidí, kteří prokázali výjimečnou odvahu a obětavost a svým zákrokem se zasloužili o záchranu lidského života.

Paní Renata Bezová
z obce Vítonice (Zlínský kraj) svým pohotovým jednáním a s nasazením vlastního života zachránila z hořícího domu muže, který se nemohl vlastními silami dostat ven. Pan Petr Beran z Otrokovic svou osobní statečností a rychlým rozhodováním zachránil život devítiletému chlapci, který zůstal uvězněn v hořícím bytě. Medaili Za statečnost si převezme také ing. Petr Hatala, z obce Vrdy (Středočeský kraj), který svým rychlým rozhodnutím a osobní statečností zachránil život řidiči, který byl zaklíněn a zraněn v hořícím autě, tím, že jej vyprostil, přemístil do bezpečné vzdálenosti a poskytl mu první pomoc.

Za záchranu chlapce z částečně zamrznuté řeky Moravy převezme medaili Za statečnost Petr Tomeček a Martin Svoboda, oba z obce Vnorovy (Jihomoravský kraj). Příslušník HZS hl.m. Prahy por. Ing. David Vratislavský svou osobní statečností a rychlým rozhodováním zachránil život muži, který skočil do ledové Vltavy, tím, že skočil do vody také, zachytil tonoucího muže a doplaval s ním ke břehu. Medaili Za statečnost si převezmou také příslušníci HZS Středočeského kraje nstržm. Patrik Eisenreich a pprap. Jiří Mareš, kteří se v prosinci loňského roku podíleli na záchraně tonoucího muže v nádrži v Sedlčanech.

Slavnostní předání medailí proběhne v pondělí 10. května 2010 od 10 hodin v zámku Troja, Praha 7, U Trojského zámku 1. Ocenění v požární ochraně Medaile a plaketu Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) uděluje ministr vnitra na návrh generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a generální ředitel HZS ČR na návrh ředitelů HZS krajů. Medaile se zpravidla udělují u příležitosti státních svátků a významných dnů České republiky.

Medaile HZS ČR Za statečnost
se uděluje hasičům nebo fyzickým osobám za odvážné zákroky při mimořádných událostech, spojené s bezprostředním ohrožením života nebo zdraví.

Medaile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost
se uděluje hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu na úseku požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení. Čestná medaile HZS ČR se uděluje:

  • příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy, právnickým osobám a občanům za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR,
  • pozůstalým po hasiči, který zemřel při výkonu povolání.

Medaile HZS ČR Za věrnost má tři stupně a uděluje se příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru v délce nejméně:

  • 30 let u medaile „Za věrnost" I. stupně
  • 20 let u medaile „Za věrnost" II. stupně
  • 10 let u medaile „Za věrnost" III. stupně

Plaketa HZS ČR se uděluje:

  • zahraničním a domácím osobnostem za aktivní účast na významných jednáních nebo snahu vedoucí k dosažení úmluv, jejichž předmětem je řešení záležitostí požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení,
  • právnickým osobám za činnosti, kterými se významně podílejí na zabezpečování požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení,
  • fyzickým osobám za spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky při plnění jeho úkolů.
kpt. Ing. Ivana Svitáková tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR-swo-

Sdílet