Pondělí 1. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Byly předány medaile a plakety, nejen za statečnost

Dne 10. května 2010 u příležitosti státního svátku Dne vítězství byly předány medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Ministr vnitra Martin Pecina a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodli o udělení 49 medailí a plaket HZS ČR.

Slavnostní akt proběhl v Trojském zámku v Praze za přítomnosti náměstka ministra vnitra Jaroslava Salivara, náměstka generálního ředitele HZS ČR brigádního generála Miloše Svobody a dalších představitelů vedení HZS ČR.

Během slavnostního setkání bylo předáno osm medailí Za statečnost, 22 čestných medailí, dvě plakety a 17 medailí Za zásluhy o bezpečnost.

Náměstek ministra vnitra Jaroslav Salivar „Vy, kteří si dnes převezmete medaile za statečnost jste byli ve správnou chvíli na správném místě a neváhali jste s nasazením vlastního života zachránit život druhým“.

Brigádní generál Miloš Svoboda přítomným poděkoval za jejich vynikající pracovní výsledky a dlouhodobou spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a za odvahu a statečnost při záchraně života druhých.

Medaile „Za statečnost“

Renata Bezová, občanka obce Vítonice

Dne 2. listopadu minulého roku došlo v ranních hodinách k požáru rodinného domu ve Vítonicích na Kroměřížsku. Jmenovaná jako pracovnice doručovací služby byla poblíž. Věděla, že se v hořícím domě nachází člověk neschopný se vlastními silami dostat ven. Renata Bezová ještě před příjezdem hasičů, s nasazením vlastního života vytáhla ze zakouřených prostorů domu staršího muže. Sama se nadýchala zplodin hoření a musela být ošetřena. Jmenovaná prokázala odvahu a díky rychlému rozhodování zachránila lidský život.

Petr Beran, občan města Otrokovice

V prosinci roku 2009 zachránil život 9 – letému chlapci, uvězněnému v hořícím bytě panelového domu v Otrokovicích. Petr Beran cítil ve svém bytě přes rozvodové šachty podivný zápach a následně uslyšel dětský hlas volající o pomoc. Ihned zavolal na tísňovou linku. Následně vyběhl o patro výš, odkud se volání o pomoc ozývalo. Vstupní dveře bytu byly zamčené, chlapec nemohl v zakouřeném bytě najít klíče. Petr Beran neváhal a dveře vyrazil a chlapce z hořícího bytu vysvobodil i s jeho psem. Chlapce následně ošetřil. Svým rychlým a duchapřítomným jednáním zachránil chlapcův život.

ing. Petr Hatala, občan obce Vrdy

V prosinci loňského roku došlo k dopravní nehodě osobního automobilu s pohonem LPG u obce Starkoč. Řidič narazil do kamenné zídky, po nárazu došlo k požáru v motorovém prostoru. Kolem zrovna projížděl ing. Hatala. Zastavil a přenosným hasicím přístrojem začal likvidovat požár, který se však velmi rychle začal šířit i do interiéru vozidla. Jmenovaný se rozhodl, že zaklíněného a zraněného řidiče musí co nejrychleji vyprostit. To se mu podařilo a těžce zraněného muže přemístil do bezpečné vzdálenosti od hořícího auta. Poskytl mu první pomoc a po příjezdu záchranné služby muže předal zdravotníkům. Svou statečností a rychlým rozhodováním zachránil ing. Hatala řidiči život.

Petr Tomeček, občan obce Vnorovy

V prosinci loňského roku jmenovanému zavolal o pomoc kamarád Martin Svoboda, který doslova bojoval o život chlapce. Ten spadl do částečně zamrzlé řeky Moravy a proud řeky ho strhával pod led. Petr Tomeček neváhal, vzal lano a běžel k řece. Pomocí lana se jim podařilo chlapce z řeky vytáhnout. Chlapec byl silně podchlazen, ale přežil. Rychlým jednáním a statečností zachránil chlapci život.

Martin Svoboda, občan obce Vnorovy

V prosinci loňského roku s nasazením vlastního života zachránil život chlapci, který spadl do částečně zamrzlé řeky Moravy. Nejdříve ho vlastními silami držel, aby ho proud řeky nevtáhl pod led. Podařilo se mu telefonem zavolat kamaráda Petra Tomečka. Ten vzal lano a přiběhl k řece. Chlapce se podařilo vytáhnout na břeh. Svou statečností se podílel na záchraně chlapcova života.

npor. Ing. David Vratislavský, příslušník HZS hl.m. Prahy

V časných ranních hodinách letošního ledna Policie pronásledovala v ulicích Prahy osobní vůz s podezřelým mužem. Ten zastavil na Čechově mostě a skočil do Vltavy. Muže se pokoušel zachránit z chladné vody jeden z policistů. David Vratislavský přijel na místo události, kde měl koordinovat záchranu mužů z řeky. Vzhledem k tomu, že asi patnáct metrů od břehu viděl dvě těla, která nevyvíjela žádnou aktivitu, uvědomil si, že mužům ve vodě, která měla 2 stupně, jde o život. Neváhal a skočil do vody. Policista ve vodě se nakonec z posledních vlastních sil dostal na břeh. Druhého muže, David Vratislavský zachytil a doslova ho táhl ke břehu. Tam ho předal policistům. David Vratislavský svým pohotovým a odvážným rozhodnutím s nasazením vlastního života zachránil muže bojujícího o život v ledové vodě.

nstržm. Patrik Eisenreich, příslušník HZS STČ kraje

V prosinci roku 2009 zasahoval u záchrany osoby z vodní hladiny. Postižená osoba se nacházela asi dvacet metrů od břehu a přidržovala se kraje ledu. Jmenovaný příslušník pod vedením velitele družstva nprap. ing. Háši se pomocí pásu společně s pprap. Marešem připoutali na nastavovací hliníkový žebřík a ve spolupráci s nstržm. Moskvikem, který postupně uvolňoval lana, se přibližovali na žebřících k postiženému. Po pár minutách se jim podařilo promrzlého občana za pomocí svých kolegů přitáhnout ke břehu. Patrik Eisenreich se díky své osobní statečnosti podílel na záchraně lidského života.

pprap. Jiří Mareš, příslušník HZS STČ kraje

V prosinci roku 2009 zasahoval u záchrany osoby z vodní hladiny. Postižená osoba se nacházela asi dvacet metrů od břehu a přidržovala se kraje ledu. Jmenovaný příslušník pod vedením velitele družstva nprap.ing. Háši se pomocí pásu společně s nstržm. Eisenreichem připoutali na nastavovací hliníkový žebřík a ve spolupráci s nstržm. Moskvikem, který postupně uvolňoval lana, se přibližovali na žebřících k postiženému. Po pár minutách se jim podařilo promrzlého občana za pomocí svých kolegů přitáhnout ke břehu. Jiří Mareš svou rozhodností a osobní odvahou přispěl k záchraně lidského života.Akt slavnostního předávání medailí HZS ČR se koná od roku 2000. Ocenění probíhá dvakrát ročně – u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu (28. 10.) a státního svátku Dne osvobození od fašismu (8.5.).

Medaile „Za statečnost“ jsou udělovány za příkladné životní postoje lidí, kteří prokázali výjimečnou odvahu a obětavost a svým zákrokem při mimořádné události se zasloužili o záchranu lidského života. „Čestné medaile“ jsou výrazem poděkování za významnou a dlouhodobou spolupráci s HZS ČR. Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ jsou uděleny za dlouhodobé příkladné aktivity vyvíjené v oblasti požární bezpečnosti a zásluhy o rozvoj HZS ČR. „ Plakety HZS ČR“ jsou udělovány fyzickým osobám za spolupráci s HZS ČR, zahraničním a domácím osobnostem a právnickým osobám za činnosti vedoucí k řešení záležitostí požární bezpečnosti.

Vedle těchto ocenění uděluje HZS ČR také Medaile „Za Věrnost I. – III. stupně.“ Ty jsou výrazem poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR, kteří již více než tři desetiletí, respektive dvacet a deset let, vzorně plní služební povinnosti.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV, GŘ HZS ČR

Ocenění převzali také starostové Královéhradec­kého kraje

Čestnou medaili HZS ČR obdržela starostka města Broumov JUDr. Libuše Růčková, která se podílí na úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod. Paní starostka výraznou měrou přispěla k realizaci výstavby nové požární stanice v Broumově. Libuše Růčková podporuje preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany. Její profesionalita dlouhodobě přispívá k výborné spolupráci města Broumov a Hasičského záchranného sboru Královéhradec­kého kraje.

Čestnou medaili HZS ČR obdržel starosta města Nová Paka Mgr. Josef Cogan za úzkou spolupráci s vedením územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, kde svým aktivním přístupem přispívá ke zvýšení požární bezpečnosti ve městě a jeho okolí. Za jeho výrazné podpory došlo k obnovení požární techniky a modernizaci technického vybavení profesionální i dobrovolné jednotky hasičů v Nové Pace.

Čestnou medaili HZS ČR převzal také starosta města Jičín Ing. Martin Puš, který se výrazně zasloužil o obnovu, materiální vybavení a výcvik členů jednotky sboru dobrovolných hasičů v Jičíně. Pan starosta podporuje přípravu a koordinaci činností složek integrovaného záchranného systému a podporuje řešení úkolů požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na Jičínsku.

Plaketu HZS ČR obdržel starosta městyse Velké Poříčí Ing. Josef Král. Pan starosta dlouhodobě podporuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Poříčí, aktivně se zasadil o obnovu zásahových vozidel jednotky. Ing. Josef Král se zasloužil o rozvoj požární ochrany díky dlouhodobé úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradec­kého kraje.

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje

-miw-

Sdílet