Pondělí 17. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičební řád 5/OBEC: Výcvik s hadicemi

Ve výchozím postavení stojí hasič půl kroku za hadicí, která je svinuta v kotouči. Hadice C se při rozvíjení z ponosu v pravé nebo levé ruce otočí nahoru, půlspojkami dolů.

Hadici drží hasič v dlani pravé ruky, palcem z pravé a prsty z levé strany přidrží konec hadice s půlspojkami a prudkým švihem pravé ruky hadici rozvine. Odloží spodní půlspojku a hadici rozloží tahem po zemi. Rozvine druhou hadici, spojí je a opět hadici rozloží.

Sdílet
Přiložené soubory
OBEC-05.pdf zobrazit online PDF 2 MB